Bài tập chương 1 sinh học 12 nâng cao

reactora.net biên soạn và tổng hợp cỗ tài liệu gợi ý giải cụ thể bài tập SGKSinh 12 nâng caoChương 1Bài 8 bài tập chương Ivới nội dung bám đít theo công tác SGKSinh học 12 nâng cao nhằm giúp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức sau các tiết học tập và bao gồm nhiều phương thức giảibài tập SGKhơn. Nội dung chi tiết mời những em xem trên đây.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 sinh học 12 nâng cao


Bài 1 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 2 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 3 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 4 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 5 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 6 trang 36 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bài 7 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Bài 8 trang 36 SGK Sinh học tập 12 nâng cao


Bài 1 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n = 8) có tầm khoảng 2,83 × 108cặp nuclêôtit. Nếu chiều nhiều năm trung bình của NST ruồi giấm làm việc kì giữa dài khoảng 2 micrômet (μm), thì nó cuộn chặt lại và có tác dụng ngắn đi từng nào lần so với chiều lâu năm kéo trực tiếp của phân tử ADN?

Hướng dẫn giải

Ruồi giấm có 8 NST, vậy chiều dài của cục NST của ruồi giấm là:

2,83×108×3,4 A0= 9,62 × 108A0

Chiều nhiều năm trung bình 1 phân tử ADN của con ruồi giấm là:

(frac9,26 imes 10^88 = 1,2 imes 10^8A^o)

NST loài ruồi giấm sinh hoạt kì giữa bao gồm chiều nhiều năm là 2 µm= 2 x 104A0

Vậy NST kì giữa sẽ cuộn chặt với mốc giới hạn là:

(frac1.2 imes 10^8A^o2 imes 10^4A^o = 6000)lần


Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15phóng xạ. Nếu gửi E.coli này sang môi trường thiên nhiên chỉ gồm N14thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn cất N15?

Hướng dẫn giải


Chỉ gồm 2 phân tử ADN còn cất N15vì theo nguyên tắc phân phối bảo toàn sau 4 lần nhân đôi, chỉ bao gồm 2 mạch ADN là nguyên liệu cũ của chị em mang N15.

Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho biết các bộ bố trên mARN mã hoá những axit amin tương xứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a) Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit bên trên gen sẽ tổng hợp đoạn pôlipeptit gồm trật từ sau:

mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b) Nếu xẩy ra đột trở nên gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gene thì sẽ tác động thế nào mang lại mARN cùng đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) nếu như cặp nuclêôtit vật dụng 10 (X - G) gửi thành cặp (A - T) thì hậu quả đang ra sao?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Ta bao gồm dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - xong (KT)

mARN: AUG - GXX - AAA - GUU - UUG – UAG

*

Câu b)

Nếu mất 3 cặp nuclêôtit 7, 8, 9 thì mARN mất một bộ bố AAA sót lại là:

mARN: AUG - GXX - GUU - UUG - UAG

chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - valin - lơxin - KT

Câu c)

Nếu cặp nucleôtit thứ 10 (X(equiv )G) đưa thành cặp A = T, ta đã có:

Mạch khuôn: TAX - XGG - TTT - AAA - AAX - ATX

mARN: AUG - GXX - AAA - UUU - UUG - UAG

Chuỗi pôlipepit : mêtiônin - alanin - lizin - phêninalanin - lơxin - KT


Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho biết những bộ bố trên mARN mã hoá những axit amin khớp ứng như sau: UGG = triptophan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin.

Một đoạn gen bình thường mã hoá tổng phù hợp một đoạn của chuỗi pôlipeptit gồm trật trường đoản cú axit amin là:

xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptophan - lizin...

Giả thiết ribôxôm trượt trên phân tử mARN theo hướng từ trái sang cần và một bộ ba rọi mã hoá cho 1 axit amin.

a) Hãy viết đơn chiếc tự các nuclêôtit của phân tử mARN và trơ trọi tự các cặp nuclêôtit ở nhị mạch đối chọi của đoạn gene tương ứng.

b) Nếu gen bị đột bặt tăm các cặp nuclêôtit sản phẩm 4, 11 và 12 thì các axit amin trong khúc pôlipeptit tương ứng sẽ bị tác động như nỗ lực nào?

Hướng dẫn giải


Câu a)Thứ tự những ribônuclêôtit vào mARN với thứ tự những nuclêôtit trong 2 mạch solo của đoạn ren là:

*

Câu b)Gen bị đột bặt tăm các cặp nuclêôtit 4, 11, với 12 sẽ hình thành đoạn

*


Bài 5 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Ở thể thốt nhiên biến của một số trong những loài, sau thời điểm tế bào sinh dục nguyên sơ nguyên phân liên tục 4 lần đã tạo nên số tế bào có tổng cộng là 144 NST.

a) cỗ NST lưỡng bội của loài đó là bao nhiêu? Đó là dạng tự dưng biến nào?

b) có thể có từng nào loại giao tử không bình thường về con số NST?

Hướng dẫn giải


Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần tạo nên số tế bào là 24= 16 tế bào.

Câu a)Bộ NST lưỡng bội của loài tất cả số NST là: 144NST: 16 = 9 →2n = 9Vậy chính là dạng hốt nhiên biến lệch bội và rất có thể ở nhì dạng: thể tía (2n + 1), hoặc thể một (2n-1).Câu b)
Nếu bỗng dưng biến sống dạng 2n+1, hay 8+1 thì có thể có 4 dạng giao tử thừa 1 NST.Nếu bỗng dưng biến sống dạng 2n – 1, xuất xắc 10 -1, thì hoàn toàn có thể có 5 dạng giao tử thiếu hụt 1 NST.

Bài 6 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Cho nhì NST có kết cấu và trình tự các gen như sau:

A B C D E . F G H

M N O p Q . R

a) Hãy cho biết thêm tên và lý giải các thốt nhiên biến cấu trúc NST tạo nên các NST có cấu tạo và trình từ bỏ gen khớp ứng với 7 trường hợp sau:

A B C F . E D G HA B C B C D E . F G HA B C E . F G HA D E . F B C G HM N O A B C D E . F G HP Q . RM N O C D E . F G HA B p Q . RA D C B E . F G H

b) Hãy cho thấy trường đúng theo nào trên đây không làm biến đổi hình dạng NST.

c) Hãy cho biết trường thích hợp nào trên phía trên làm đổi khác các nhóm link gen không giống nhau?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Tên và những kiểu hốt nhiên biến NST của 7 ngôi trường hợp:

1. Đảo đoạn gồm bao gồm tâm động: Đoạn D E F có tâm động xong xuôi ra, cù 180o, rổi đã nhập vào NST.

2. Lặp đoạn: Đoạn B C lặp lại 2 lần.

3. Mất đoạn: Mất đoạn D.

4. đưa đoạn trong một NST: Đoạn B C được đưa sang cánh (vai) khác của chính NST đó.

Xem thêm:

5. Chuyển đoạn ko tương hỗ: Đoạn M N O gắn thêm sang đầu ABC của NST khác.

6. Gửi đoạn tương hỗ: Đoạn M N O cùng A B thay đổi chỗ cứu giúp với nhau.

7. Đảo đoạn không tính tâm cồn : Đoạn B C D quay 180o, rồi thêm lại.

Câu b)Trường hợp đảo đoạn quanh đó tâm động (7) ko làm chuyển đổi hình thái NST.Câu c)Trường hợp gửi đoạn tương trợ (6) và gửi đoạn, không tương trợ (5) làm đổi khác các nhóm liên kết không giống nhau do một số gen trường đoản cú NST này chuyển sang NST khác.

Bài 7 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao

Người ta thực hiện lai thân hai cây thuốc lá tất cả kiểu gen như sau:

p = ♀AaBB × ♂AAbb

Biết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3, còn 2 alen B cùng b nằm trên cặp NST số 5. Hãy viết những kiểu gen hoàn toàn có thể có của nhỏ lai trong những trường hợp sau:

a) con lai được tự nhiều bội hoá lên thành 4n.

b) Do xẩy ra đột phát triển thành trong sút phân và tạo nên con lai 3n.

c) Do xảy ra đột biến hóa trong giảm phân và tạo nên con lai là thể ba nhiễm sống nhiễm sắc thể số 3.

Hướng dẫn giải


Sơ đồ dùng lai:

P: ♀AaBBx♂ AAbb

GP: AB, aB Ab

F1: AABb, AaBb

Câu a.Con lai tự nhiều bội lên thành 4n: AAAABBbb, AAaaBBbbCâu b.

Tạo nhỏ lai 3n:

Nếu xảy ra đột biến hóa ở ♀ tạo giao tử AaBB, lúc thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ thông thường Ab → con lai 3n: AAaBBb.Nếu xẩy ra đột trở thành ở ♂ chế tạo giao tử AAbb, lúc thụ tinh kết hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, aB → con lai 3n: AAABbb, AAaBbb.Câu c.

Con lai là thể ba nhiễm:

Nếu xảy ra đột biến ở ♀ tạo thành giao tử (n + 1) AaB, lúc thụ tinh kết hợp với giao tử ♂ bình thường Ab → con lai (2n + 1): AAaBb.Nếu xảy ra đột đổi mới ở ♂ tạo nên giao tử (n + 1) AAb, lúc thụ tinh kết phù hợp với 2 giao tử ♀ bình thường: AB, aB → bé lai (2n + 1): AAABb, AAaBb.

Bài 8 trang 38 SGK Sinh 12 nâng cao


Ở cà chua, gen A công cụ quả đỏ trội trọn vẹn so với gen a công cụ quả vàng.

a) Cây cà chua tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA có thể được xuất hiện theo hầu hết phương thức nào?

b) Cây 4n quả đỏ AAAA giao phấn cùng với cây 4n quả vàng aaaa sẽ được F1. F1có dạng hình gen, mẫu mã hình và những loại giao tử như vậy nào?

c) Viết sơ đồ vật lai mang lại F2, đẳng cấp gen cùng kiểu hình ở F2sẽ như thế nào?

Hướng dẫn giải


Câu a)

Cây tứ bội quả đỏ thuần chủng AAAA có thể được sinh ra theo các phương thức sau:

Nguyên phân: Lần phân bào đầu tiên của vừa lòng tử những NST đang tự nhân đôi cơ mà không phân li. Công dụng tạo ra cỗ NST trong tế bào tăng lên gấp đôi: AA → AAAAGiảm phân với thụ tinh: Trong quá trình phát sinh giao tử sự ko phân li của tất cả các cặp NST tương đồng sẽ làm cho giao tử 2n sinh hoạt cả tía và mẹ.Khi thụ tinh, những giao tử 2n kết phù hợp với giao tử 2n sẽ đã cho ra hợp tử 4n.

P: ♀AA × ♂AA

Giao tử : AA AA

Hợp tử: AAAA

Câu b)

P: AAAA × aaaa

qua đỏ quả vàng

F1: đẳng cấp gen: AAaa

Kiểu hình: trái đỏ

Cây F1cho những dạng giao tử sau: AA, Aa, aa, A, a, AAa, Aaa, AAaa, O. Chỉ bao gồm 3 dạng giao tử hữu thụ là AA, Aa, aa.

Câu c)

Do vậy, ta bao gồm sơ đồ dùng lai là:

F1× F1: AAaa × AAaa

GP: 1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6 aa1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6 aa

F2:1/36 AAAA : 8/36 AAAa : 18/36 AAaa : 8/36 Aaaa : 1/36 aaaa

Kiểu hình: 35 quả đỏ : 1 quả vàng

Trên đó là nội dung gợi ý giải đưa ra tiếtbài tập SGKnâng caomônSinh12Chương 1 bài bác tập chương I được trình diễn rõ ràng, khoa học. reactora.net hy vọng đây đã là tài liệu có lợi giúp các bạn học sinh lớp 12 học hành thật tốt!