BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỔI CÂU QUÁ KHỨ ĐƠN THÀNH HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ

Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn

các bài tập luyện thay đổi từ bỏ hiện giờ chấm dứt sang trọng thừa khđọng solo là dạng bài xích tập thịnh hành lúc học giờ anh. Để vắt chắc chắn những cấu tạo câu chuyển thì hiện thời ngừng sang vượt khđọng đối chọi, hãy cùng Chăm học tập bài ôn lại kiến thức và chấm dứt hết phần bài tập chỉ dẫn nhé! Yên tâm là Chăm học bài xích đang tổng phù hợp bài bác tập chuyển đổi trường đoản cú bây giờ dứt lịch sự thừa khđọng đối kháng tất cả đáp án nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện giờ kết thúc quý phái quá khứ đọng đơn

1. Thì bây giờ chấm dứt với 3 cấu trúc vượt khđọng đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập về chuyển đổi câu quá khứ đơn thành hiện tại hoàn thành và

Đang xem: bài tập đổi khác tự hiện thời xong xuôi thanh lịch quá khđọng solo ( cùng ngược lại ) bao gồm đáp án

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng từ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?


= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been khổng lồ Japan.

= I have never been khổng lồ Japan before.

*

những bài tập biến hóa trường đoản cú hiện nay ngừng thanh lịch thừa khứ solo có đáp án

Viết lại câu tự vượt khđọng đối chọi sang trọng ngày nay chấm dứt không làm đổi khác nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài tập luyện chuyển đổi thì hiện tại kết thúc sang trọng vượt khứ đọng đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.


->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ bỏ quá khứ đọng 1-1 sang ngày nay chấm dứt ko làm cho đổi khác nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw hyên 2 days ago.

-> I haven’t seen hlặng for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

Xem thêm: Xe Mô Tô Thể Thao Giá Rẻ Tại Việt Nam, Mua Bán Xe Moto Thể Thao Mới Và Cũ Giá Rẻ, Uy Tín

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Những bài tập đổi khác thì hiện nay hoàn thành quý phái vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.


3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một vài bài xích tập biến hóa từ ngày nay chấm dứt sang trọng vượt khđọng đơn bao gồm giải đáp vì chưng Chăm học bài bác phân tích, tổng phù hợp và biên soạn. quý khách vẫn kết thúc không còn chưa? Hãy trường đoản cú suy nghĩ ra những tình huống xuất xắc chạm mặt nhằm nhanh khô nhớ các kết cấu thay đổi trường đoản cú bây giờ dứt quý phái vượt khđọng đối kháng và ngược chở lại nhé.