BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP LỚP 10

Bài tập Tập đúng theo và các phép toán bên trên tập hợp chọn lọc, gồm lời giải

Bài 1: Viết từng tập thích hợp sau bằng cách liệt kê các thành phần của nó

Bạn đã xem: bài bác tập về những phép toán tập hòa hợp lớp 10

a) A=(2×2 – 5x + 3)(x2 – 4x + 3)= 0.

Bạn đang xem: Bài tập về các phép toán tập hợp lớp 10

b) B=(x2 – 10x + 21)(x3 – x)= 0.

c) C={x ∈ N|x + 3 Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1: Viết mỗi tập vừa lòng sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó

Bạn đã xem: bài tập về các phép toán tập vừa lòng lớp 10

a) (2×2-5x+3)(x2-4x+3)=0⇔

*

*

*

b) (x2 – 10x + 21)(x3 – x)=0

*

⇒ B=-1;0;1;3;7 .

Tham khảo: kỹ năng diem chuan dai hoc bach khoa | buôn bán Máy Nước Nóng

*
(do x ∈ N)

⇒ C=0;1

d) D=x + 2.

|x + 2| ≤ 3 ⇔ -3 con kiến thức những trường đào tạo và huấn luyện quản trị sale | cung cấp Máy Nước Nóng

Khi đó A ⊂ B

c) A = Tập các hình bình hành;B = Tập các hình chữ nhật; C = Tập các hình thoi; D = Tập những hình vuông,

Ta có: D ⊂ B ⊂ A và D ⊂ C

d)

A = Tập các tam giác cân;B = Tập các tam giác đều; C = Tập những tam giác vuông; D = Tập những tam giác vuông cân.

Ta có: B ⊂ A; D ⊂ C, D ⊂ A.

Bài 5: tra cứu A ∩ B;A ∪ B;A B;B A cùng với

a) A=2,4,7,8,9,12;B=2,8,9,12.

A ∩ B=2;8;9;12; A ∪ B=2,4,7,8,9,12;

AB=4;7; B A = ∅ .

b) A=2×2 – 3x + 1 = 0;B=x ∈ R

2×2 – 3x + 1 = 0⇔x=1;x=1/2 ⇒

*

|2x – 1|= 1 ⇔ x = 0; x = 1 ⇒ B =0;1

A ∩ B = 1;

*
; B A = 0.

c) A = Tập những ước số của 12 ⇒ A=1;2;3;4;6;12

B = Tập hợp các ước số của 18 ⇒ B=1;2;3;6;9;18

A ∩ B=1;2;3;6; A ∪ B=1;2;3;4;6;9;12;18

A B=4;12; B A=9;18

d) A=x ∈ N;

(x2 – 9)(x2 – 5x + 6)= 0

*

⇒ A=-3;2;3

B = Tập các số nguyên tố có một chữ số.

Xem thêm:

B=2;3;5;7

A ∩ B=2;3; A ∪ B=-3;2;3;5;7; A B=-3;B A=5;7.

Bài 6:

a) A ∩ B=0,1,2,3,4; AB=-3,-2;BA=6,9,10.

A ∩ B=0,1,2,3,4 ⇒

*
.

AB=-3,-2 ⇒

*
.

BA=6,9,10 ⇒

*
.

⇒ A=0,1,2,3,4 ∪ -3,-2=-3,-2,0,1,2,3,4

B=0,1,2,3,4 ∪ 6,9,10=0,1,2,3,4,6,9,10

Bài 7:

*
.

Từ sơ đồ gia dụng ta thấy: Số học sing của lớp 10A là: 25 + trăng tròn – 10 = 35 (học sinh)

Bài 8:

*
.

Từ sơ trang bị trên, ta có:

Số học viên của cả lớp là:

20 + 17 + 36 – (13 + 14 + 15) + 10 = 53 (học sinh)

Bài 9:

*
.

Gọi số học viên không nói được cả tiếng Anh với tiếng Pháp là x

x + 70 + 45 – 23 = 100 ⇒ x=8 học sinh.

Bài 10: A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; B = 1, 2, 3, 4;

C = 2, 4, 6, 8.

CA B=5,6,7,8,9; CA C=1,3,5,7,9

B ∪ C=1, 2, 3, 4, 6, 8 ⇒ CA (B ∪ C)=5;7;9

Chuyên đề Toán 10: không thiếu lý thuyết và những dạng bài bác tập gồm đáp án khác:

Lý thuyết Tập hợp và những phép toán trên tập hợp Dạng 1: Cách xác định tập hợp Dạng 2: Các phép toán bên trên tập hợp Dạng 3: Giải toán bằng biểu vật dụng Ven

Giới thiệu kênh Youtube VietJack