Cảm nhận về người phụ nữ xưa và nay

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
niềm vui vui chơi giải trí nay

Phú cô gái xưa không có rất nhiều niềm an lành vui chơi giải trí. Còn ngày nay, đông đảo gì hoàn toàn có thể vui chơi, đàn bà số đông hoàn toàn có thể ham mê. Thậm chí cả mọi thụ thư giãn tưởng chừng chỉ giành cho bầy ông nhỏng bidomain authority, bóng đá, láng bàn….