Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học Ôn Thi Đại Học

999 thắc mắc lý thuyết hóa học ôn thi THPT non sông 2021 tất cả đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 12 tham khảo, luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm, rồi so sánh với công dụng bài làm của chính mình thuận nhân tiện hơn.

Bạn đang xem: Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

Bộ thắc mắc Hóa học này gồm 120 trang, tổng hòa hợp 999 thắc mắc lý thuyết Hóa học của những chương hóa vô cơ, hóa hữu cơ. Qua đó giúp những em ôn luyện, sẵn sàng thật giỏi cho bài bác thi THPT đất nước 2021 sắp tới. Vậy mời các em cùng reactora.net về và theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của reactora.net:

999 thắc mắc lý thuyết hóa học ôn thi THPT đất nước 2021

Câu 1. trong các kim loại, kim loại có tính dẫn điện cực tốt là?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 2. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?


A. Wonfam

B. Sắt

C. Đồng

D. Kẽm

Câu 3. sắt kẽm kim loại nào sau đây nhẹ độc nhất (khối lượng riêng vơi nhất) trong những kim loại?

A. Liti

B. Natri

C. Kali

D. Rubidi

Câu 4. trong các các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng trĩu nhất?

A. Ag

B. Hg

C. Cu

D. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào sau đây cứng tốt nhất trong số tất cả các kim loại?

A. Vonfam (W)

B. Crom (Cr)

C. Sắt (Fe)

D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong số ác kim loại, kim loại nào có độ dẫn điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)

B. Ti tung (Ti)

C. Chì (Pb)

D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây sắp xếp theo hướng tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, Ti

B. Fe, Mg, Au, Hg

C. Fe, Al, Cu, Ag

D. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. hỗn hợp FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để đào thải CuSO4 hoàn toàn có thể ngâm vào dung dịch kim loạinào sau đây?

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Na

Câu 9. cho những dãy sắt kẽm kim loại sau, hàng nào được bố trí theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.

B. Ag, Cu, Mg, Al.

C. Na, Mg, Al, Fe.

D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong làm phản ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.

B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.

C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy các kim các loại nào tiếp sau đây được pha chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.

B. Ni, Fe, Pb.

C. Zn, Al, Cu.

D. K, Mg, Cu

Câu 12. hàng nào sau đây bao gồm các kim loại được thu xếp theo chiều tăng dần về tính dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.

B. Ag, Cu, Fe, Al.

C. Fe, Al, Cu, Ag.

D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí co và H2 không thể dùng làm hóa học khử để điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. Fe

B. Cu

C. Al

D. Sn

Câu 14. Dãy kim loại nào sau đây chức năng với dd HCl với khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.

B. Na, Al, Zn.

C. Na, Mg, Cu.

D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. kim loại nào dưới đây không phản ứng với hỗn hợp CuSO4?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Ag.

Câu 16. cho dãy các kim một số loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong hàng phản ứng đượcvới hỗn hợp HCl là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 17. thực hiện các xem sét sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.(2) đến lá sắt kẽm kim loại Al nguyên chất vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây sắt kẽm kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.(4) đến lá hợp kim Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là:


A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 18. Dãy những kim loại đều rất có thể được pha trộn bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.

B. Li, Ag, Sn.

C. Al, Fe, Cr.

D. Fe, Cu, Ag.

Xem thêm:

Câu 19. đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình làm phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24.

B. 30.

C. 26.

D. 15.

Câu 20. thực hiện các thử nghiệm sau

(a) để lá Al vào dung dịch tất cả CuSO4 và H2SO4 loãng.(b) Đốt dây sắt trong bình đựng khí Cl2.(c) đặt lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 cùng HNO3 loãng.(d) đặt lá Zn vào hỗn hợp CuCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 21. phương pháp chung để điều chế các kim các loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. Thủy luyện.

B. Năng lượng điện phân nóng chảy.

C. Nhiệt độ luyện.

D. điện phân dung dịch.

Câu 23. đến dãy những chất:

*
với
*
. Số chất trong dãy tính năng được với dd
*
 loãng là

A. 3 .

B. 2 .

C. 4

D. 1

Câu 24. cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch

*
 (điện cực trơ), chiếm được khí H2 nghỉ ngơi catot.

(b) mang lại CO dư qua các thành phần hỗn hợp

*
cùng
*
đun nóng, chiếm được Al cùng Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa

*
với
*
, có xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hóa.

(d) kim loại có ánh sáng nóng chảy thấp tuyệt nhất là Hg, kim loại dẫn điện rất tốt là Ag.

(e) mang đến dung dịch

*
du vào hỗn hợp
*
thu được hóa học rắn tất cả Ag với AgCl. Số tuyên bố đúng là

A. 2 .

B. 3 .

C. 4

D. 5 .

Câu 25. tất cả 4 hỗn hợp riêng biệt:

*
có lẫn
*
. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn năng lượng điện hoá là


A. 4 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu 26. thực hiện các xem sét sau:

(a) cho

*
vào hỗn hợp HCl

(b) mang lại

*
vào hỗn hợp
*
dư tạo sản phẩm khử tuyệt nhất là NO.

(c) Sục khí

*
đến dư vào hỗn hợp NaOH

(d) cho Fe vào hỗn hợp

*

(e) Cho hỗn hợp Cu với

*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.

(f) mang đến Al vào dung dịch

*
 loãng (không tất cả khí bay ra).

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch đựng hai muối là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 27. Khi mang lại Cu công dụng với dung dịch cất H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong bội nghịch ứng là:

A. Môi trường.

B. Hóa học oxi hóa.

C. Chất xúc tác.

D. Hóa học khử.

Câu 28. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.

D. Nguyên tắc chung để điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho những phát biểu sau

(1) Trong hỗn hợp Na, Fe phần đông khử được AgNO3 thành Ag.

(2) đến Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau bội phản ứng thu được dung dịch đựng hai muối.

(3) các thành phần hỗn hợp Na cùng Al hoàn toàn có thể tan hoàn toàn trong nước.

(4) Tính lão hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

(5) các kim nhiều loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng cách thức điện phân hỗn hợp muối của nó.