CHUYÊN ĐỀ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Trung tâm thầy giáo - dạy kèm tại nhà NTIC trình làng Chuim đề: Phản ứng thoái hóa - Khử hỗ trợ cho chúng ta rèn luyện, tự khắc sâu kiến thức cmùi hương Phản ứng oxi hóa - khử cùng hỗ trợ kỹ năng và kiến thức mang lại các bạn đã ôn tập chuẩn bị bước vào kì thi trung học phổ thông đất nước.

Bạn đang xem: Chuyên đề cân bằng phản ứng oxi hóa khử


*

1. Số oxi hóa, cách tính số thoái hóa của nguim tố vào vừa lòng chất

- Số thoái hóa của nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên ổn tố đó trong phân tử, khi giả thiết rằng liên kết thân những nguyên tử vào phân tử là links ion.

- Quy tắc tính số oxi hóa:

+ Trong solo chất, số oxi hóa nguim tố bằng 0:.

+ Tổng đại số số oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử (trung hoà điện) bởi 0.

+ Tổng đại số số oxi hoá của những nguyên tử vào một ion phức tạp bởi năng lượng điện của ion kia.

+ khi tham gia thích hợp chất, số oxi hoá của một số ngulặng tố có trị số ko đổi: H là +1, O là -2 …

* Crúc ý: Dấu của số oxi hoá đặt trước số lượng, còn dấu của năng lượng điện ion đặt sau con số (số oxi hóa Fe+3 ; Ion sắt (III) ghi: Fe3+)

2. Cân bởi bội phản ứng oxi hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron

- Nguyên tắc: nhờ vào sự bảo toàn electron tức thị tổng cộng electron của hóa học khử đến cần bằng toàn bô electron hóa học oxi hóa thừa nhận.

- Các bước cân nặng bằng:

+ Cách 1: Viết sơ đồ phản ứng với các nguyên ổn tố có sự cố kỉnh đổi số oxi hóa.

+ Cách 2: Viết các quá trình: khử (mang lại electron), oxi hóa (nhận electron).

Xem thêm:

+ Bước 3: Cân bằng electron: nhân hệ số để:

Tổng số electron cho = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

+ Bước 4: Cân bằng nguyên ổn tố ko thay đổi số oxi hoá (thường theo đồ vật tự:

Kyên một số loại (ion dương):

Gốc axit (ion âm).

Môi trường (axit, bazơ).

Nước (cân nặng bằng H2O để cân nặng bằng hiđro).

+ Bước 5: Kiểm soát số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau).

* Lưu ý:

- Khi viết những quy trình oxi hoá và quy trình khử của từng nguim tố, yêu cầu theo đúng chỉ số nguyên tắc của nguyên tố đó.

Ví dụ:Fe0 + H2S+6O4sệt lạnh → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + H2O

hóa học khử chất oxi hóa

1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e

3 x S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20

3. Các dạng bội nghịch ứng oxi hóa - khử

Dạng 1:Phản ứng oxi hóa – khử thông thường (rất có thể gồm axit, kiềm tuyệt nước tsay mê gia phản nghịch ứng là chất môI trường)

Cân bởi các bội nghịch ứng lão hóa – khử sau đây theo phương thức thăng bằng electron. Hãy cho thấy thêm sứ mệnh hóa học phản bội ứng là chất khử, hóa học oxi hóa hay hóa học môi trường ? Giải ưa thích.

1. NH3 + O2→NO + H2O

2. Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

3. Zn + H2SO4→ZnSO4 + H2S + H2O

4. MnO2 + HCl →MnCl2+ Cl2­ + H2O

5. KMnO4+ HCl → KCl + MnCl2+ Cl2­ + H2O

6. KMnO4+ FeSO4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3 + MnSO4+ K2SO4+ H2O

7. KMnO4+ K2SO3+ H2O → K2SO4+ MnO2+ KOH

8. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O­+H2O

Dạng 2 :Phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử

Cân bởi những làm phản ứng thoái hóa – khử sau đâytheo phương pháp thăng bởi electron. Hãy chỉ ra rằng nguyên ổn tố là hóa học khử, hóa học oxi hóa

1. KClO3 ——> KCl + O2

2. AgNO3 ——> Ag + NO2 + O2

3. Cu(NO3)2 ——-> CuO + NO2 + O2

4. HNO3——-> NO2 + O2 + H2O

5. KMnO4 ——> K2MnO4 + O2 + MnO2

Dạng 3 :Phản ứng tự oxi hóa – khử

1. Cl2 + KOH ——-> KCl + KClO3 + H2O

2. S + NaOH ——> Na2S + Na2SO3 + H2O

3. NH4NO2 ——–> N2 + H2O

4. I2 + H2O ——–> HI + HIO3

Dạng 4 :Phản ứng lão hóa – khử có số thoái hóa là phân số

1. Fe3O4 + Al —–> Fe + Al2O3

2. Fe3O4 + HNO3 ——-> Fe(NO3)3 + NO + H2O3. CH3– C = CH + KMnO4 + KOH —-> CH3– COOK + K2CO3 + MnO2+ H2O4. CH3– CH = CH2+ KMnO4+ H2O —–> CH3– CH(OH) –CH2(OH) + MnO2+ KOH

5. Fe3O4 + HNO3—–> Fe(NO3)3 + NO­ + H2O