Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 3

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Thời gian có tác dụng bài 20 phút.

Bạn đang xem: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3

Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm cùng tự luận.

Đề số 1

Bài 1: Viết số gồm:

a. 5 trăm, 7 chục cùng 5 đơn vị:……………………………….

b. 3 đơn vị, 3 trăm và 4 chục:………………………………..

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự nhỏ xíu đến lớn: 321, 307, 312, 350, 339

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 -11= ……………….. B. 3 x 6 : 2=…………………… ……………………………. …………………………………

Bài 4: Lan gồm 4 túi bi, mỗi túi bi gồm gồm 6 viên bi. Hỏi bạn Lan tất cả tất cả từng nào viên bi?

Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Bài 1: Số 144 đọc là:

A. Mười bốn bốn B. Một trăm bốn mươi bốn

B. Một bốn mươi bốn D. Một bốn bốn

Bài 2: 2 dm = …………. Cm

Số được điền vào chỗ chấm là:

A. đôi mươi B. 10 C. 2 D. 4Bài 3: Lớp của bạn An tất cả 30 bạn, cô phân chia đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong một nhóm là:

A. 4 bạn B. 5 bạn C. 6 bạn D. 7 bạnBài 4: Trên hình vẽ bao gồm mấy đoạn thẳng?

*

A. 3 đoạn thẳng C. 5 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng D. 6 đoạn thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

54 + 6962 – 25435 + 127432 – 215

Bài 2: tra cứu X

X – 125 = 344 X + 125 = 266

Bài 3: Một cửa sản phẩm buổi sáng bán được 627 lít xăng, buổi chiều cung cấp được ít hơn buổi sáng 143 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa mặt hàng đó cung cấp được bao nhiêu lít xăng?

Bài 4 Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất có ba chữ số.

Đề số 3

I. Khoanh tròn vào chữ chiếc đặt trước kết quả đúng (5 điểm):

1. Số bé bỏng nhất trong số số sau là:

a. 362 b. 256 c.168 d. 205

2. Số liền trước của số 300 là:

a. 299 b. 301 c. 200 d. 400

3. Số liền sau của số 500 là:

a. 400 b. 501 c. 600 d. 499

4.

Xem thêm:

các số được viết theo thứ tự từ lớn đến nhỏ bé là:

a. 192, 200, 199, 250 b. 250, 199, 200, 192

c. 250, 200, 192, 199 d. 250, 200, 199, 192

5. 2dm 5cm =……..cm?

a. 25cm b. 205cm c. 52cm d. 250cm

6. vào hình bên tất cả mấy hình vuông?

*

a. 2 hình b. 3 hình

c. 4 hình d. 5 hình

7. 80 : 2=….?

a. 4 b. 40 c. 400 d. 200

8. 30 x 3 =….?

a. 90 b. 900 c. 100 d. 600

9. Kết quả của phép tính : 2 x 2 + 20 là:

a. 44 b. 24 c. 82 d. 28

10. 120 – x = 50. Vậy x = ….?

a. 70 b. 170 c. 50 d. 120

II. Bài tập: (5 điểm)

1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

258 + 135 496 + 202 389 – 265 273 – 147

………….. …………… …………… ……………

………….. …………… …………… ……………

………….. …………… …………… ……………

2. Viết vào chỗ chấm (1 điểm):

Viết sốĐọc số
216
320
575
209

3. Lớp 3A tất cả 27 học sinh. Lớp 3B bao gồm 16 học sinh. Hỏi lớp 3A tất cả nhiều hơn lớp 3B từng nào học sinh?

Đề số 4

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ mẫu trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Số lớn nhất trong số số: 437; 562; 519 ; 425 là:

A. 437 B. 562 C. 519 D. 425Bài 2: Số liền trước của số 500 là:

A. 400 B. 501 C. 600 D. 499Bài 3: những số được viết theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nhắn là:

A. 192, 200, 199, 250 B. 250, 199, 200, 192

B. 250, 200, 192, 199 D. 250, 200, 199, 192

Bài 4: 5m 9cm = ……. Cm?

A. 59cm B. 509cm C. 590cm D. 950cmBài 5: Kết quả của phép tính: 2 x 2 + trăng tròn là:

A. 44 B. 24 C. 82 D. 28Bài 6: 120 – x = 50. Vậy x = ……….?

A. 70 B. 170 C. 50 D. 120Bài 7: Bao ngô cân nặng nặng 55kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 13kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 68 kg B. 32 kilogam C. 42 kilogam D. 43 kg

II. Tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

286 + 342 258 + 135 765 – 326 389 – 265

Bài 2: search x (1 điểm)

x +182 = 463 265 – x = 138

Bài 3: (1,5 điểm) Khối bố có 256 học sinh, khối Hai bao gồm ít hơn khối tía 42 học sinh. Hỏi khối Hai gồm bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt bài bác giải

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tính nhanh: 126 + 82 – 26 + 174 – 80 – 104 =

b) Giải bài bác toán: Mai có một tá cây viết chì, Mai có ít hơn Hùng 2 cái, Bình bao gồm số cây bút chì nhiều hơn Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả bố bạn gồm tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?