ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Đề chất vấn tiếng anh lớp 5 chương trình mới giành riêng cho quý thầy cô và chúng ta học sinh nhằm mục tiêu luyện tập và củng cố kiến thức môn giờ đồng hồ Anh, ngoài ra còn trau dồi kinh nghiệm ra đề mang đến quý thầy cô. Mong muốn với tư liệu này sẽ giúp các em học tập sinh hoàn toàn có thể tự ôn tập và sẵn sàng thật tốt cho các kỳ thi tiếng Anh trong năm. Sau đây, mời quý thầy gia sư và các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 chương trình mới


Giáo án giờ Anh lớp 5 thí điểm mới nhất 2017

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 5 (Có câu trả lời và tệp tin nghe)

Bộ đề đánh giá môn giờ Anh lớp 5


Đề soát sổ tiếng anh lớp 5 công tác mới

Unit1:

I. Complete the dialogues

1. T: Hi! My ……….. Minh. What’s …………name?

S1: Hello! My name’s (Lan). …………. To meet you.


T: Nice to ………… you, too. Where are you………….?

S1: ………….from Vietnam.

T: How ……….are you?

S1: I’m ten…………...

T: What animals ……….you like?

S1: I ……….monkeys.

T: Why vày you …………monkeys?

S1: Because they ………….swing.

2. A: Hi. …………name’s Thu.

B: Hello. I’m Linda. Nice ………meet you.

A: Nice to lớn meet you,……….. . …………….are you from?

B: I’m ………….London.

A: So, you’re…………….. I’m Vietnamese.

3. S1: Hi! ……….name’s Alan.

S2: Hello! I’m Peter. Nice to lớn meet………….

S1: Nice khổng lồ meet you, …… . Where are you…………?

S2: I’m from…………….. I’m American.

4. A: Look. This …….my new pen friend.

B: What’s his…………?

A: ………… name is Alan.

B: Where is ………. From?

A: He is from Singapore. He’s ……………….

II. Complete the sentence

1. Her name’s Mai. She’s from …… ……….. She’s …… …….

2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… .

3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s ……………..

4. She’s Linda. She’s …………England. She’s ………………..

5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….……….

Xem thêm:


6. Hi. My name’s Linda. ……..from London. I’m………………..

7. He lives ………..58 trắng Road, London, England.

8. He likes watching TV and ………….sports

9. His ……….. Tony.

10. He’s ………….London. He’s …………….

III. Read & answer the question (Đọc và vấn đáp câu hỏi):

Dear Linda.

My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. I’m eleven years old. I study at Hunglo Primary School. My favourite subject is English. I like reading book.

Love,

Nga

1. What’s her name?

2. How old is she?

3. Where is she from?

4. What is her school’s name?

5. What’s her favourite subject?

Unit2:

I. Complete the dialogues

A: ………………………..?

B: My name’s Hoa.

A: …………………………..?

B: I’m from Vietnam. I’m ……………..….

A: ……………………………….?

B: I’m ten years old.

A: When’s …………birthday?

B: It’s in May.

A: What’s the ………….today?

B: It’s October 10th 2008.

II. Viết biện pháp đọc những số thiết bị tự sau:

1st: ……………… 3rd: …………………..

10th: …………….. 20th: …………………..

15th …………….. 2nd: ……………………


19th: ……………… 24th: …………………..

Key: first, tenth, fifteenth, nineteenth, third, twentieth, second, twenty- fourth

III. Answer the question (Trả lời thắc mắc theo gợi ý):

……………………………………….

…………………………………………

3. When is our Independence Day? (2/9)

………………………………………….

4. When’s our Uncle Ho’s birthday? (19/5)

……………………………………………

5. When’s the Teacher’s Day? (20/11)

……………………………………………..

6. When’s your birthday? (24/3)

…………………………………………….

7. When is your mother’s birthday? (27/10)

………………………………………….

8. When’s your father’s birthday? (7/11)

…………………………………………

Key:

It is February 1st 2008.It is April 15th 2009.It is on September 2nd.It is on May 19th.It is on November 20th.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về giúp xem tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.989 Lượt xem: 6.183 Dung lượng: 407,4 KB
Liên kết sở hữu về

Link reactora.net chính thức:

Đề bình chọn tiếng anh lớp 5 Chương trình mới tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA