DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 12

Tối 30/1, Đại hội lần thiết bị XIII của Đảng thao tác tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả thai cử, chào làng danh sách các đồng minh trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Bạn đang xem: Dự kiến danh sách ban chấp hành trung ương đảng khóa 12


*
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt đại diện Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả thai cử, công bố danh sách các bằng hữu trúng cử vào Ban Chấp hành trung ương khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Tối 30/1, Đại hội đại biểu toàn nước lần thiết bị XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu report kết quả thai cử, ra mắt danh sách các bạn hữu trúng cử vào Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII bao gồm 200 đồng chí, trong các số ấy 180 Ủy viên chấp nhận và đôi mươi Ủy viên dự khuyết. 

Dưới đó là danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

I. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII thắng cử Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, chủ tịch nước.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Thủ tướng bao gồm phủ.

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng bấn thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, túng thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng bấn thư tw Đảng, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao.

8. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an.

9. Đồng chí Lương Cường, túng thư trung ương Đảng, nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, túng thiếu thư trung ương Đảng, Chánh án tandtc nhân dân về tối cao.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư tw Đảng, túng bấn thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh.

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, túng bấn thư trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương chiến trận Tổ quốc Việt Nam.

13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, túng bấn thư trung ương Đảng, nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14. Đồng chí Phan Đình Trạc, bí thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Nội chủ yếu Trung ương.

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, túng thư trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương.

16. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư Thành uỷ, quản trị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

17. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn bên nước tại doanh nghiệp.

18. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban về các vấn đề xóm hội của Quốc hội.

19. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương.

20. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

21. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Phú Thọ.

22. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thứ trưởng cỗ Quốc phòng.

24 Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

25. Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, trang bị trưởng bộ Quốc phòng.

26. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ Đắk Lắk.

27. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

28. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Quảng Nam.

29. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Nội chủ yếu Trung ương.

30. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiền Giang.

31. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

32. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động, mến binh và Xã hội.

33. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính.

34. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầu tư.

35. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội bao gồm Trung ương.

36. Đồng chí Nguyễn quang quẻ Dương, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

37. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.

38. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ kỹ thuật và Công nghệ.

39. Đồng chí Nguyễn tương khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Khánh Hoà.

40. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Quốc phòng, Tổng tham vấn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

41. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Ninh Bình.

42. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài nguyên với Môi trường.

43. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban Tài bao gồm - túi tiền của Quốc hội.

44. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

45. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

46. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, vật dụng trưởng Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn.

47. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ bạc Liêu.

48. Đồng chí Nguyễn khỏe khoắn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

49. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

50. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng bộ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch.

51. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng.

52. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng Thanh tra chủ yếu phủ.

53. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, quản trị Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt Nam.

54. Đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Giám đốc học viện Quốc phòng.

55. Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

56. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Vĩnh Phúc.

57. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Tuyên Quang.

58. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà tịch, Tổng Thư ký kết Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

59. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

60. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp.

61. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Bình Phước.

62. Đồng chí Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng.

63. Đồng chí Lê ngôi trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh vượt Thiên Huế.

64. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre.

65. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

66. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng.

67. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Lai Châu.

68. Đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, trang bị trưởng cỗ Quốc phòng.

69. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương.

70. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

71. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, vật dụng trưởng bộ Xây dựng.

72. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

73. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh phái nam Định.

74. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng bấn thư Thành uỷ, quản trị Ủy ban Nhân dân Thành phố hồ Chí Minh.

75. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước.

76. Đồng chí Trần quang quẻ Phương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam.

77. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

78. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao.

79. Đồng chí Trần giữ Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thiếu thư thường trực Thành uỷ tp Hồ Chí Minh.

80. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long.

81. Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Quốc phòng.

82. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, vật dụng trưởng thường trực Bộ nước ngoài giao.

83. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Văn phòng chủ yếu phủ.

84. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên.

85. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ lạng ta Sơn.

86. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

87. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban công tác làm việc đại biểu nằm trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

88. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu.

89. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó công ty nhiệm công sở Quốc hội.

90. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

91. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư Thành uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng.

92. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam.

93. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

94. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Hà Nam.

95. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, trang bị trưởng bộ Công an.

96. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, trang bị trưởng bộ Nội vụ.

97. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ Kon Tum.

98. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao.

Xem thêm:

99. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, sản phẩm trưởng cỗ Ngoại giao.

100. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng uỷ Khối những cơ quan liêu Trung ương.

101. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng.

102. Đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, máy trưởng cỗ Quốc phòng.

103. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc An Giang.

104. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc uỷ sơn La.

105. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ Thái Bình.

106. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Tổng chỉnh sửa Tạp chí cùng sản.

107. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư Đảng uỷ Khối công ty lớn Trung ương.

108. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Hà Giang.

109. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ Bắc Ninh.

110. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

111. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Gia Lai.

112. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng.

113. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ Đồng Tháp.

114. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

115. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ Nghệ An.

116. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Điện Biên.

117. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ Quảng Bình.

118. Đồng chí Lê quang đãng Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ Quảng Trị.

119. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

II- danh sách các bạn hữu trúng cử thứ nhất Ban Chấp hành trung ương khóa XIII

120. Đồng chí Dương Văn An, túng bấn thư tỉnh uỷ Bình Thuận.

121. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, bốn lệnh Quân khu 4.

122. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, túng thiếu thư thức giấc uỷ Kiên Giang.

123. Đồng chí Lê Tiến Châu, bí thư tỉnh uỷ Hậu Giang.

124. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Bắc Kạn.

125. Đồng chí Ngô Chí Cường, bí thư tỉnh giấc uỷ, trưởng phi hành đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Trà Vinh.

126. Đồng chí Nguyễn bạo gan Cường, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

127. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, túng thiếu thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

128. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, túng bấn thư thức giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định.

129. Đồng chí Đỗ Đức Duy, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ lặng Bái.

130. Đồng chí Phạm Đại Dương, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Phú Yên.

131. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội dân cày Việt Nam.

132. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó túng thư sở tại Tỉnh uỷ thừa Thiên Huế.

133. Đồng chí Nguyễn Văn Được, bí thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An.

134. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, bao gồm uỷ Quân khu 9.

135. Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó nhà nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

136. Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước.

137. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, túng thiếu thư thức giấc uỷ Cà Mau.

138. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó bốn lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Phòng ko - ko quân.

139. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

140. Đồng chí Lê Quốc Hùng, vật dụng trưởng cỗ Công an.

141. Đồng chí Lê quang quẻ Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, technology và môi trường xung quanh của Quốc hội.

142 Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, bí thư tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hoá

143. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó túng thiếu thư thức giấc uỷ, quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

144. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, túng thiếu thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

145. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế.

146. Đồng chí Lê quang quẻ Mạnh, túng thiếu thư Thành uỷ bắt buộc Thơ.

147. Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó tgđ Thông tấn thôn Việt Nam.

148. Đồng chí Trần Hồng Minh, công ty nhiệm Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng.

149. Đồng chí Hà Thị Nga, chủ tịch Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam.

150. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương.

151. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó túng thư thường trực Tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

152. Đồng chí Trần Thanh Nghiêm, bốn lệnh Quân chủng Hải quân.

153. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trang bị trưởng cỗ Công an.

154. Đồng chí Nguyễn quang Ngọc, tứ lệnh Quân khu 3.

155. Đồng chí Thái Đại Ngọc, tư lệnh Quân quần thể 5.

156. Đồng chí Đặng Xuân Phong, túng thiếu thư tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.

157. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó tgđ thường trực Đài vô tuyến Việt Nam.

158. Đồng chí Lương Tam Quang, thứ trưởng bộ Công an.

159. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, túng thiếu thư Thành uỷ Đà Nẵng.

160. Đồng chí Vũ Hải Quân, chủ tịch Đại học nước nhà Thành phố hồ nước Chí Minh.

161. Đồng chí Trần Đức Quận, túng thư thức giấc uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

162. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, chủ yếu uỷ Quân khu vực 2.

163. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, chủ tịch Hội đồng, chủ tịch Đại học quốc gia Hà Nội.

164. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, túng thiếu thư thức giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

165. Đồng chí Dương Văn Thái, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

166. Đồng chí Lê Đức Thái, tư lệnh lính Biên phòng.

167. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, tư lệnh Quân khu 1.

168. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch HĐQT bank TMCP nước ngoài thương Việt Nam.

169. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Hải Dương.

170. Đồng chí Nguyễn ngôi trường Thắng, tứ lệnh Quân khu 7.

171. Đồng chí Phạm tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu thốn niên cùng Nhi đồng của Quốc hội.

172. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

173. Đồng chí Lê Đức Thọ, quản trị HĐQT ngân hàng TMCP công thương nghiệp Việt Nam.

174. Đồng chí Lê Tấn Tới, máy trưởng bộ Công an.

175. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó túng thiếu thư tỉnh uỷ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

176. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, bí thư thức giấc uỷ Hoà Bình.

177. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, túng thiếu thư đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh.

178. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương.

179. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp mức sử dụng của Quốc hội.

180. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội.

II - list các bạn hữu trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII

1. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó túng thiếu thư trực thuộc Tỉnh uỷ, quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

2. Đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng phòng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Thông tin đối nước ngoài Trung ương, Vụ trưởng Vụ tin tức đối nước ngoài và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy, trưởng ban Tổ chức tỉnh giấc uỷ Sóc Trăng.

4. Đồng chí Bùi cố Duy, thứ trưởng bộ Khoa học với Công nghệ.

5. Đồng chí Vũ to gan Hà, Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy, trưởng phòng ban Tuyên giáo tỉnh giấc uỷ, túng bấn thư huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh giấc Hà Giang.

6. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó túng thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

7. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, túng thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường xuyên vụ Thành ủy tp Hồ Chí Minh, túng bấn thư Thành ủy Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh.

9. Đồng chí U Huấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng phòng ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum.

10. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó bí thư tỉnh giấc uỷ, quản trị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

11. Đồng chí Bùi quang đãng Huy, bí thư trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh.

12. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thức giấc uỷ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

13. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Khánh Hoà.

14. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, Phó quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh bạc đãi Liêu.

15. Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Ban hay vụ tỉnh ủy, túng thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk.

16. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó túng thiếu thư sở tại Thành uỷ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

17. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, Phó quản trị thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

18. Đồng chí Mùa A Vảng, thức giấc ủy viên, bí thư thị xã uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Điện Biên.