Đường Vào Tim Em Ôi Băng Giá Anh Như Người Tình Mùa Đông

*

Bạn đang xem: Đường vào tim em ôi băng giá anh như người tình mùa đông

Đường vào tim em ôi băng giá chỉ. Ttránh mùa Đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm. Vì đâu mưa em không đến?Đường vào tlặng em mây giăng bí mật. Bàn chân anh chen lối đi ko thành. Những tối khuya mưa bi hùng một mình. Có khi mang đến ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên phía ngoài song thưa lắm Khi mưa có tác dụng hồn ta ghi nhớ mãi ngày qua. Nhớ tuyến phố xưa vẫn lặng lẽ chờ đợi nhau,lưu giữ song vai ngoan em sợ ttránh mưa gió. Từng ngày ta vẫn gửi em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa bè bạn, vẫn giờ đồng hồ bi ai xưa.Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay? Đường vào tlặng em bao cơn sóng. Đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tlặng em muôn thuở lãnh đạm Hỡi ơi! Trái tyên mùa Đông.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Từ ĐiểN TiếNg ViệT

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.