File Excel Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 200

Download file excel mẫu mã sổ nhật ký tầm thường theo thông bốn 200- trả lời kế toán làm cho sổ nhật ký tầm thường theo thông bốn 200 bằng file excel. Kế toán đã biết phương pháp lập sổ nhật ký tầm thường chưa? nội dung của sổ nhật ký phổ biến theo thông bốn 200 là gì? kết cấu và phương thức ghi sổ nhật ký thông thường theo thông bốn 200 ra sao?

*

Các chúng ta chat với nhân viên cấp dưới tư vấn để mang file nhé!

Hướng dẫn phương thức ghi sổ nhật ký phổ biến theo thông tư 200:

A. Nội dung:Sổ NKC là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ gớm tế, tài bao gồm phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời đề đạt theo quan hệ đối ứng tài khoản (hạch toán kế toán) để ship hàng việc ghi Sổ Cái. Các số liệu ghi bên trên sổ Nhật ký chung sẽ tiến hành dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Bạn đang xem: File excel nhật ký chung theo thông tư 200

Bạn đã xem bài bác viết: "Download tệp tin excel chủng loại sổ nhật ký chung theo thông bốn 200"

B. Cấu trúc và phương thức ghi sổ:

Cấu trúc sổ NKC được cách thức thống độc nhất vô nhị theo mẫu phát hành trong chính sách này:

– Cột A: Cột này đang ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Cột này đã ghi số hiệu với ngày, mon lập triệu chứng từ kế toán dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán sẽ tiến hành ghi tóm tắt vào cột này.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ NKC đã có được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số vật dụng tự chiếc của NKC

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi tất cả theo định khoản kế toán các nghiệp vụ vạc sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi đã đạt được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một cái riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền vạc sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh những Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, các bạn cộng số phát sinh luỹ kế để gửi sang trang sau. Đầu trang sổ thì chúng ta ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Xem thêm:

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh đều phải ghi vào sổ NKC. Tuy nhiên, nếu một hoặc một số đối tượng kế toán có con số phát sinh lớn, để dễ dàng và giảm bớt trọng lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp, công ty có thể mở những sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh tương quan đến các đối tượng người tiêu dùng kế toán đó.

Bài viết: DownloadFile excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Các chúng ta chat thẳng với nhân viên cấp dưới tư vấn để đưa file nha!

*

*** có thể bạn quan liêu tâm: Một vài phím tắt hữu dụng trong excel:

- Ctrl + phím Shift + # (dấu thăng): Áp dụng format ngày theo kiểu: ngày, tháng cùng năm.

- Ctrl + phím Shift +
: Áp dụng định dạng thời hạn với giờ, phút và chỉ ra rằng AM hoặc PM.

- Ctrl + phím Shift + ^ (dấu mũ): Áp dụng format số kỹ thuật với hai chữ số thập phân.

- Ctrl + A: Hiển thị phương pháp nhập sau thời điểm nhập tên của công thức.

- Ctrl + Phím Shift + A: Chèn những đối số vào công thức sau khoản thời gian nhập thương hiệu của công thức.

- Ctrl + Shift + phím Enter: Nhập công thức là 1 trong những công thức mảng.

- Ctrl + Shift + U: Chuyển cơ chế mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức.

- Ctrl + ": Chuyển chính sách hiển thị công thức trong ô thay do giá trị.

*** từ bỏ khóa liên quan:File excel mẫu mã sổ nhật ký phổ biến theo thông bốn 200, giải đáp kế toán làm sổ nhật ký phổ biến theo thông tư 200 bằng file excel, câu chữ của sổ nhật ký thông thường theo thông bốn 200, kết cấu và phương thức ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200