GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH 9 TIN HỌC 12

Nội dung của Bài thực hành số 9: Bài thực hành thực tế tổng hợp sau đây nhằm giúp các em củng nạm lại các năng lực cơ bạn dạng sử dụng Access như tạo CSDL mới gồm các bảng có links bằng cơ chế thiết kế, tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu, thiết kế mẫu hỏi đáp ứng một số yêu ước nào đó cùng lập báo cáo nhanh bởi thuật sĩ và xây cất đơn giản. Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài xích thực hành.

Bạn đang xem: Giải bài tập thực hành 9 tin học 12


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành thực tế 9 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành thực tế 9 Tin học 12


*

Bài 1

a) tạo ra một cơ sở dữ liệu mới, khắc tên là hoc_tap.

b) Tạo những bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoc_tap với cấu tạo được thể hiện trong bảng sau, đặt khóachính cho mỗi bảng, biểu đạt tính chất cho các trường trong mỗi bảng:

Tên bảngTên trườngKhóachínhKiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text

Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý làm cho bài:

a)

Để tạo một CSDL bắt đầu với tên là hoc_tap, thực hiện theo công việc sau đây:

Bước 1:Chọn lệnhFileNew;Bước 2:ChọnBlank Database, xuất hiện thêm hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ thương hiệu hoc_tap;Bước 3:Chọn vị trí lưu tệp. Nháp vào nútCreateđể chứng thực tạo tệp.

b)Tạo các bảng tài liệu trong database hoc_tap với kết cấu được biểu lộ như bảng 1 ở trên, các em triển khai theo các bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in design view;Bước 2.Nhập các thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn kiểu dữ liệu trong cộtData Type;​Bước 3.Chỉ định khóa thiết yếu (Primary key)Chọn trường có tác dụng khóa chính;Nháy nút hoặc lựa chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Tác dụng thực hành bài 1

Bài 2

Thiết lập những mối liên kết:

Giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.Giữa bảng bang_diem với bảng mon_hoc.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện nay theo công việc sau đây:

Bước 1.Xác định ngôi trường để tùy chỉnh liên kếtbang_diem: ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.hoc_sinh:ma_hoc_sinh, ho_dem, ten.mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.Bước 2.Mở database hoc_tap. Nháy nút
*
hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsđể open sổRelationships;Bước 3.Nháy nút
*
hoặcnháy nút đề xuất chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng chọn tắt. Lúc đó xuất hiện thêm hộp thoạiShow Table;Trong vỏ hộp thoạiShow Tablechọn các bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng cách chọn tên bảng rồi nháyAdd.

Cuối thuộc nháyCloseđể ngừng hoạt động sổShow Table.

Bước 4.Thiết lập mối link giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:Các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm chuột vào ngôi trường ma_hoc_sinh ở bang_diem, giữ với kéo loài chuột sang trường ma_hoc_sinh ởhoc_sinh;Bấm chuột vào Create để chế tác liên kết; (hình 2)Thông báo kết quả. (hình 3)

*

Hình 2. Sản xuất mối liên kếtgiữa bảng bang_diem cùng hoc_sinh

*

Hình 3. Kết quả tùy chỉnh cấu hình mối link giữa bảng bang_diem với hoc_sinh

Bước 5.Thiết lập mối links giữabảngbang_diemvà bảngmon_hoc:Các bảng vừa chọn mở ra trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm loài chuột vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ và kéo loài chuột sang trườngma_mon_hocmon_hoc;Bấm loài chuột vàoCreateđể tạo thành liên kết; (hình 4)Thông báo kết quả. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem với mon_hoc

*

Hình 5.Kết quả tùy chỉnh cấu hình mối link giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh và bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu mẫu mã để nhập tài liệu cho bảng bang_diem.Nhập dữ liệu cho tất cả ba bảng (dùng cả nhì cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Gợi ý có tác dụng bài:

Các làm việc thực hiện:

Bước 1. Khởi đụng Acess, chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn tên tệp tin hoc_tap;Bước 2.Chọn đối tượng người sử dụng Form( ightarrow)Bấm đúp chuột Create khung by Wizard;Bước 3.Chọn bang_diem sống mục Table;Bước 4.Bấm đúp vào tên những trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;Bước 5.

Xem thêm:

Chọn Columnar, chọn Next;Bước 6.Chọn Standard, lựa chọn Next;Bước 7.Gõ tên tệp tin bang_diem, chọn Open the khung to view or enter information, chọn Finish( ightarrow)Thông báo hiệu quả thực hiện tại được.

Bài 4

Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng nhu cầu các yêu ước sau:

a) Hiển thị bọn họ tên của một học viên (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm vừa phải của học tập sinhđó.

c) Danh sách học sinh gồm họ cùng tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

Gợi ý có tác dụng bài:

a) Đểhiển thị chúng ta tên của học viên Trần Lan Anh cùng với điểm vừa đủ của em này, ta thực hiện theo quá trình dưới đây:

Bước 1. lựa chọn Queries trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bấm đúp loài chuột vào Creat query in thiết kế view;Bước 3. chọn bảng hoc_sinh, lựa chọn add, chọn bảng bang_diem, chọn add, lựa chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

Bước 4. Bấm đúp con chuột vào các trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh;Bước 5. Bấm đúp loài chuột vào ngôi trường diem_so sống bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

Bước 6. Trên loại Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";Bước 7. Bấm phím đề nghị chuột bên trên cột diem_so, chọn Totals;Bước 8. Trên cái Totals, cột diem_so, lựa chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

Bước 9. Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang tài liệu của chủng loại hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

Bước 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ tên mang lại mẫu hỏi: Cau_a, lựa chọn OK;

b) Để làm được bài bác này, trước hết những em buộc phải xác định:

c) tựa như câu b).

Bài 5

Tạo báo cáo danh sách học viên gồm: bọn họ tên, môn học, điểm.

Gợi ý làm cho bài:

Mở report ở chính sách thiết kế và thực hiên những thao tác:

Trong hành lang cửa số cơ sở dữ liệu hoc_tap, chọn report, bấm đúp loài chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bấm đúp loài chuột vào trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bấm đúp chuột vào ngôi trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp con chuột vào ngôi trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc để gộp nhóm( ightarrow)Chọn Next;

Chọn hàm tính trung bình mang lại cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, lựa chọn OK;Chọn Next ba lần.

Lưu báo cáo:

Vào File( ightarrow)Save;Gõ tên file: hoc_sinh, lựa chọn Preview the report.Chọn Finish;Thông báo kết quả.