Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 163

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài xích 163 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 140m, chiều dài 50m. Người ta trồng rau củ trên mảnh vườn đó, vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 1,5 tạ rau. Hỏi trên cả miếng vườn đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau xanh ?

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi (:; 2).

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 163

- Tính chiều rộng lớn = nửa chu vi (-) chiều dài.

- Tính diện tích = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- search số tạ rau xanh thu được = diện tích s : 100 ⨯ 1,5.

- Đổi số đo vừa kiếm được sang đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam, xem xét ta có 1 tạ = 100kg.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Mảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 140m

Chiều dài: 50m

100m2 : 1,5 tạ rau

Mảnh vườn: ... Kilogam rau?

Bài giải

Nửa chu vi mảnh vườn là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là :

70 – 50 = 20 (m)

Diện tích mảnh vườn là :

50 ⨯ 20 = 1000 (m2)

Số ki-lô-gam rau thu hoạch được bên trên cả mảnh vườn sẽ là :

1000 : 100 ⨯ 1,5 = 15 (tạ)

15 tạ = 1500kg.

Đáp số : 1500kg. 


Bài 2

Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 50cm, chiều rộng 30cm. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó, biết diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp là 3200cm2.

Phương pháp giải:

Ta có: diện tích xung xung quanh = chu vi lòng ( imes ) chiều cao.

Từ đó suy ra: chiều cao = diện tích xung xung quanh (:) chu vi đáy. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là :

(50 + 30) ⨯ 2 = 160 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là :

3200 : 160 = đôi mươi (cm)

Đáp số : 20cm.

Xem thêm:


Bài 3

Tính chu vi và diện tích của mảnh đất nền có hình vẽ và kích thước ghi trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 như hình vẽ tiếp sau đây :

*

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất đã đến thành các mảnh đất bé dại rồi tính diện tích những mảnh đó.

- Tính độ dài thực của 1 cạnh = độ lâu năm cạnh đó trên bản đồ ⨯ 1000.

- Áp dụng các công thức :

 + diện tích s hình chữ nhật = chiều dài ⨯ chiều rộng.

 + diện tích s tam giác vuông = độ nhiều năm cạnh góc vuông thứ nhất ⨯ độ lâu năm cạnh góc vuông thiết bị hai : 2.

Lời giải chi tiết:

Chia mảnh đất nền đã mang lại thành mảnh đất hình chữ nhật và mảnh đất hình tam giác vuông như hình vẽ.

*

Chiều nhiều năm thực của mảnh đất hình chữ nhật là : 

5 ⨯ 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng thực của mảnh khu đất hình chữ nhật là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

Độ dài thực các cạnh góc vuông mảnh đất nền tam giác là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

4 ⨯ 1000 = 4000 (cm) = 40m

Chu vi mảnh đất đó là :

50 + 30 + 30 + 40 + 30 = 180 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

50 ⨯ 30 = 1500 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông là :

30 ⨯ 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích mảnh đất đó là :

1500 + 600 = 2100 (m2)

Đáp số : Chu vi 180m ;

diện tích s 2100m2.


Bài 4

Một cái sân hình vuông vắn có cạnh 30m. Một mảnh đất nền hình tam giác có diện tích s bằng (displaystyle 4 over 5) diện tích cái sân đó cùng có chiều cao là 24m. Tính độ dài cạnh đáy của mảnh đất nền hình tam giác đó. 

Phương pháp giải:

- Tính diện tích cái sân hình vuông vắn = cạnh ⨯ cạnh.

- Tính diện tích s mảnh đất hình tam giác = diện tích cái sân hình vuông ⨯ (displaystyle 4 over 5).

- Tính độ dài cạnh đáy mảnh đất hình tam giác = diện tích mảnh đất ⨯ 2 : chiều cao.