Giáo trình kế toán tài chính học viện tài chính

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Hệ thống kế toán nước ta không ngừng được triển khai xong và vạc triển phù hợp với nền kinh tế tài chính thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực tương tự như toàn cầu. Kế toán tài chính là phần tử quan trọng trong hệ thống kế toán đó, nó cũng không ngừng được hoàn thành xong cho cân xứng với vẻ ngoài kế toán, chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán tài chính và những thông lệ kế toán quốc quốc tế nhằm được tin tức kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan tác dụng và công ty quản lý.

Bạn đang xem: Giáo trình kế toán tài chính học viện tài chính

Với nhận thức đó, cuốn giáo trình “Kế toán tài chính” được soạn lại năm 2006, tái bạn dạng lần thứ nhất năm 2007, lần thứ hai năm 2008, lần thứ tía năm 2010 và tái phiên bản lần này trên cơ sở thừa kế giáo trình kế toán tài thiết yếu đã xuất bản và đang áp dụng từ những năm trước đây, nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời chuyển đổi của nền kinh tế tài chính và những chuyển đổi của khối hệ thống kế toán Việt Nam. Giáo trình kế toán tài thiết yếu được thay thế lần này không những đáp ứng nhu cầu kịp thời nhu cầu cấp cho những nhà công nghệ và chuyên viên kế toán, truy thuế kiểm toán trên thực tế. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và sửa chữa thay thế hoàn thiện giáo trình này, tập thể tác giả tập thể tác giả đã update những khí cụ pháp lý mới nhất về kế toán truy thuế kiểm toán và tinh lọc những văn bản khoa học tương xứng cả về trong thực tế và lý luận để kết thúc cuốn giáo trình với quality khoa học cao nhất.

Giáo trình “Kế toán tài chính” vị GS.TS.NGND Ngô Thế bỏ ra và PGS.TS.Trương Thị Thủy đồng chủ biên và thuộc tham gia biên soạn là đông đảo giảng viên những năm giảng dạy trong nghành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán của học viện chuyên nghành Tài chính, gồm:

- GS.TS.NGND Ngô Thế chi – Giám đốc học viện chuyên nghành Tài chính, nhà biên và biên soạn chương 3;

- PGS.TS.Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Tài chính, nguyên Phó trưởng Khoa kế toán, nguyên Trưởng bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp, nhà biên cùng đồng tác giả chương 10;

- GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ, nguyên Trưởng Khoa kế toán, nguyễn Trưởng bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp soạn chương 1;

- TS. Nguyễn Vũ Việt, Trưởng Khoa Kế toán biên soạn chương 6;

- TS.Trần Văn Dung, Phó trưởng bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp soạn chương 2;

- Ths.Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng cỗ môn kế toán tài chính doanh nghiệp soạn chương 4,9;

- TS.Lê Văn Liên, nguyên Phó trưởng cỗ môn lý thuyết hạch toán kế toán tài chính đồng tác giả chương 10;

- Ths.Dương Nhạc, nguyên giảng viên bộ môn kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 8;

- Ths. è cổ Thị Biết, nguyên giảng viên cỗ môn kế toán doanh nghiệpđồng tác giachương 4;

- TS.Thái Bá Công, giảng viên cỗ môn kế toán tài chính doanh nghiệp soạn chương 7 với đồng tác giả chương 10;

- Ths.Bùi Thị Thúy, giảng viên bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp biên soạn chương 5;

- Ngô Xuân Tỵ, giảng viên cỗ môn kế toán tài chính doanh nghiệp soạn chương 9.

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH vào DOANH NGHIỆP

5

1.1. Vai trò, trọng trách kế toán tài thiết yếu trong DN

5

1.2. Phần đông khái niệm, phép tắc kế toán tài chính

11

1.3. Tổ chức triển khai công tác kế toán tài thiết yếu trong doanh nghiệp

16

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN BẰNG TIỀN, ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC

33

2.1. Trách nhiệm kế toán

33

2.2. Kế toán vốn bởi tiền

33

2.3. Kế toán các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn

46

2.4. Kế toán các khoản đề xuất thu

54

2.5. Kế toán những khoản ứng cùng trả trước

68

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC LOẠI VẬT TƯ

84

3.1. Trách nhiệm kế toán những loại thiết bị tư

84

3.2. Phân loại và nhận xét vật tư

84

3.3. Nguyên tắc review vật tứ và những cách nhận xét vật tư

88

3.4. Hạch toán cụ thể vật tư

92

3.5. Kế toán tổng hòa hợp vật tứ theo phương thức kiểm kê định kỳ

94

3.6. Kế toán những nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và reviews lại thiết bị tư

101

3.7. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và review lại đồ gia dụng tư

102

3.8. Kế toán tài chính dự phòng giảm giá vật tứ tồn kho

104

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HAN

120

4.1. Trọng trách kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư chi tiêu dài hạn

120

4.2. Phân loại, đánh giá tài sản ráng định

124

4.3. Kế toán cụ thể tài sản vậy định

132

4.4. Kế toán tài chính tổng hòa hợp tăng TSCĐ hữu hình và vô hình

135

4.5.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 11 Cơ Bản, Tóm Tắt Sinh Học 11

Kế toán tài chính tổng hợp sút TSCĐ hữu hình cùng vô hình

143

4.6. Kế toán khấu hao TSCĐ

151

4.7. Kế toán thay thế TSCĐ

163

4.8. Kế toán những nghiệp vụ không giống về TSCĐ

167

4.9. Kế toán đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp

181

4.10. Kế toán những khoản đầu tư dài hạn

199

4.11. Kế toán tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại với kế toán khoản kỹ quỹ, cam kết cược lâu năm hạn

428

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

263

5.1. Trách nhiệm kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương

263

5.2. Hiệ tượng tiền lương, quỹ chi phí lương và những khoản trích theo lương

263

5.3. Kế toán tổng thích hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

269

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN chi PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

283

6.1. Trách nhiệm kế toán giá thành sản xuất và túi tiền sản phẩm

283

6.2. Phân loại chi tiêu sản xuất tởm doanh, chi phí sản phẩm

289

6.3. Phương pháp kế toán túi tiền sản xuất, túi tiền sản phẩm

296

6.4. Kế toán tài chính tổng hợp ngân sách chi tiêu sản xuất sale theo yếu ớt tố

317

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH

325

7.1. Nhiệm vụ kế toán bán sản phẩm và xác định công dụng kinh doanh

325

7.2. Kế toán thành phẩm, hàng hóa

326

7.3. Kế toán tài chính doanh thu bán sản phẩm và những khoản thu trừ lợi nhuận bán hàng

344

7.4. Kế toán chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

372

7.5. Kế toán ngân sách và doanh thu hoạt động tài chính

385

7.6. Kế toán những khoản giá thành và thu nhập cá nhân khác

391

7.7. Kế toán xác minh và phân phối kết quả chuyển động kinh doanh

399

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN CHỦ SỞ HỮU

431

8.1. Trách nhiệm kế toán

431

8.2. Kế toán các khoản nợ đề xuất trả

433

8.3. Kế toán nguồn ngân sách chủ sở hữu

479

CHƯƠNG 9: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN, lợi nhuận VÀ KẾT QUẢ vào CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

526

9.1. Đặc điểm kế toán bỏ ra phí, doanh thu và xác định hiệu quả trong các doanh nghiệp xây lắp

526

9.2. Đặc điểm kế toán đưa ra phí, lợi nhuận và tác dụng kinh doanh thương mại, dịch vụ