Hợp Đồng Mua Bán Nhà Chung Cư Công Chứng

*
*

giải pháp sư Công hội chứng tin tức - sự kiện Cơ sở dữ liệu bốn vấn lao lý
*
RSS Đặt làm home
*
*

*

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG tải BÁN CĂN HỘ NHÀ phổ biến CƯ

Số Công chứng: …..……….... Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán nhà chung cư công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận bố Đình, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG mua BÁN CĂN HỘ NHÀ tầm thường CƯ

Hôm nay, ngày ...... Tháng ........ Năm 2010, trên trụ sở văn phòng và công sở Công triệu chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận cha Đình, tp Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. Vì chưng Công an ............... Cung cấp ngày ................. Và bà xã là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... Vì chưng Công an ……………. Cấp ngày ................. Cả nhị ông bà cùng đk hộ khẩu hay trú tại: Số ........................., thành phố Hà Nội.

(Dưới phía trên trong hòa hợp đồng điện thoại tư vấn là Bên A)

BÊN MUA:

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. Vì chưng Công an ............... Cấp ngày ................. Và bà xã là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... Vì Công an ……………. Cung cấp ngày ................. Cả nhì ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú tại: Số ........................., thành phố Hà Nội.

(Dưới trên đây trong vừa lòng đồng gọi là Bên B)

Chúng tôi từ bỏ nguyện cùng mọi người trong nhà lập và ký bản hợp đồng này để triển khai việc giao thương căn hộ nhà phổ biến cư, với những pháp luật đã được hai bên thảo luận và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: CĂN HỘ cài đặt BÁN

1.1. Căn hộ.................................., tp Hà Nội ở trong quyền thiết lập của bên A theo “Giấy hội chứng nhận...............” do ủy ban nhân dân ..................., thành phố tp. Hà nội cấp ngày......................., rõ ràng như sau:

a/ đơn vị ở:

- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. Mét vuông)

- diện tích s xây dựng: ...................... M2 (................................... Mét vuông)

- Kết cấu nhà: ..................................

- Số tầng: .......................

b/ Đất ở:

- Thửa khu đất số: ...........................

- Tờ bạn dạng đồ số: ........................

- diện tích s: ............................... M2 (.................................. Mét vuông)

- hình thức sử dụng:

+ Riêng: .............................. M2 (............................................. Mét vuông)

+ Chung: ................... M2 (.......................... Mét vuông)

1.2. bởi hợp đồng này bên A đồng tình bán, bên B đồng ý mua cục bộ căn hộ nêu trên với những lao lý thỏa thuận sau đây theo đúng theo đồng này.

ĐIỀU 2: GIÁ cài đặt BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá giao thương mua bán hai bên thoả thuận là ……………. đồng (………………….. đồng) trả bởi tiền nhà nước nước ta hiện hành.

2.2. Phương thức thanh toán: mặt B giao dịch thanh toán cho bên A bằng tiền mặt.

2.3. Việc trả với nhận số chi phí nói trên do 2 bên tự tiến hành và phụ trách trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ

3.1. bên A có nhiệm vụ giao nhà ở nêu tại Điều 1 của hòa hợp đồng này cùng toàn bộ bạn dạng chính sách vở về quyền cài căn hộ, quyền áp dụng đất cho bên B.

Việc giao nhận chung cư và sách vở và giấy tờ kèm theo do phía hai bên tự triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.2. mặt B có nhiệm vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ chung cư cao cấp tại cơ quan tất cả thẩm quyền theo lao lý của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo phù hợp đồng này do bên …… chịu trách nhiệm nộp.

Xem thêm:

4.2. sau khi ký bản hợp đồng này, mặt …… bao gồm nghĩa vụ liên hệ với cơ sở thuế để gia công thủ tục nộp thuế theo quy định.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện đúng theo đồng này, nếu tạo ra tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên phương pháp tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; vào trường phù hợp không xử lý được thì một trong những hai bên có quyền khởi kiện để yêu mong Toà án cấp gồm thẩm quyền xử lý theo pháp luật của Pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

6.1. bên A phụ trách trước lao lý về đông đảo lời khẳng định sau đây:

a/ Những tin tức về nhân thân, về chung cư đã ghi trong thích hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ căn hộ cao cấp thuộc trường hòa hợp được phép giao thương theo điều khoản của Pháp luật;

c/ Tại thời khắc giao kết hợp đồng này:

- nhà ở nói trên thuộc quyền cài và áp dụng hợp pháp của mặt A, không có tranh chấp khiếu kiện;

- Căn hộ không bị ràng buộc dưới bất kể hình thức làm sao bởi các việc: cầm chấp, gửi nhượng, trao đổi, khuyến mãi cho, mang đến thuê, đến mượn hoặc kê khai làm cho vốn của doanh nghiệp, không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án;

- Căn hộ không trở nên ràng buộc bởi bất kể một đưa ra quyết định nào của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền để tránh quyền của công ty sở hữu;

- bản chính Giấy chứng nhận xác thực quyền sở hữu nhà ở mà bên A xuất trình trước công triệu chứng viên tại thời khắc ký đúng theo đồng này là bản thật cùng duy nhất.

d/ việc giao phối kết hợp đồng này là trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e/ thực hiện đúng và rất đầy đủ các thoả thuận sẽ ghi trong thích hợp đồng này;

f/ Không tất cả khiếu nài gì đối với Công triệu chứng viên ký bản Hợp đồng này.

6.2. mặt B phụ trách trước luật pháp về hầu hết lời cam kết sau đây:

a/ Những thông tin về nhân thân sẽ ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b/ Đã chú ý kỹ, thấu hiểu về chung cư nêu tại Điều 1 của hòa hợp đồng này cùng các sách vở về quyền tải căn hộ, quyền thực hiện đất;

c/ việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không trở nên lừa dối, không bị ép buộc;

d/ triển khai đúng và rất đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hòa hợp đồng này;

e/ không tồn tại khiếu năn nỉ gì đối với Công chứng viên ký phiên bản Hợp đồng này.

6.3. Bên A và mặt B thuộc cam đoan:

Đặc điểm về căn hộ giao thương mua bán nêu tại đúng theo đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu bao gồm sự không giống biệt với thực tế thì mặt A và mặt B phải trọn vẹn chịu rủi ro khủng hoảng và chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật, ko khiếu nại tuyệt yêu cầu bồi thường xuyên gì đối với công hội chứng viên đang ký bạn dạng Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. bản Hợp đồng này còn có hiệu lực ngay sau khi hai mặt ký kết với được công chứng. Phần đa sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ vứt Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được phía 2 bên lập thành văn bản có chứng nhận của cơ quan tất cả thẩm quyền và chỉ được triển khai khi mặt mua chưa đk sang thương hiệu quyền sở hữu theo phù hợp đồng này.

7.2. hai bên công nhấn đã hiểu rõ những lý lẽ của quy định về chuyển nhượng căn hộ; làm rõ quyền, nhiệm vụ và ích lợi hợp pháp của chính mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

7.3. phía 2 bên tự phát âm lại/nghe Công triệu chứng viên gọi lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận tổng thể các luật pháp của thích hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký kết tên bên dưới đây để gia công bằng chứng.

BÊN BÁN BÊN MUA

(Bên A) (Bên B)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày...... Tháng ..... Năm 2010 (Ngày ...................................., năm nhị nghìn không trăm mười), tại trụ sở văn phòng công sở Công hội chứng Đại Việt - TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận bố Đình, tp Hà Nội.

Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên văn phòng và công sở Công bệnh Đại Việt - TP hà nội thủ đô ký tên bên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

BÊN BÁN (Bên A):

Ông ................... và bà xã là bà ...................., có số CMND và add như trên.

BÊN thiết lập (Bên B):

Ông ..................... và bà xã là bà ........................, có số CMND và địa chỉ cửa hàng như trên.

- phía hai bên đã tự nguyện văn bản giao phối hợp đồng và khẳng định chịu trọng trách trước quy định về ngôn từ của hòa hợp đồng;

- Tại thời gian công chứng, phía hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự tương xứng theo bề ngoài của pháp luật;

- Tại thời điểm công chứng, những bên giao phối kết hợp đồng sẽ xuất trình trước Công bệnh viên bản chính Giấy ghi nhận ..........................” nói trên;

- văn bản thoả thuận của các bên phía trong hợp đồng không phạm luật điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- phía hai bên giao kết đang đọc lại vừa lòng đồng này, đã đồng ý toàn cỗ nội dung ghi trong thích hợp đồng và đã ký vào thích hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- vừa lòng đồng này có 07 điều, ..... Tờ, ..... Trang (trong đó gồm 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 phiên bản chính:

+ 01 bản chính lưu giữ tại công sở Công hội chứng Đại Việt -TP Hà Nội;

+ 01 bạn dạng chính giữ tại cơ quan đk sở hữu;

+ 01 phiên bản chính lưu tại phòng ban Thuế;

+ 02 bạn dạng chính cấp cho hai bên.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục xong hợp đồng vì hết tuổi lao động-Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, cạnh bên nhập doanh nghiệp-Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)-Điều kiện việt kiều được mua căn hộ Việt Nam-Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)-Thủ tục tặng, mang lại tài sản cho những người thân-Thủ tục ly hôn với những người nước ngoài

(Dân trí)-Điều kiện thành lập trường thiếu nhi có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài-Thời hiệu khởi khiếu nại về phân chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục biến đổi trụ sở doanh nghiệp cổ phần-Điều kiện để nhà đầu tư chi tiêu nước bên cạnh mua cổ phần tại những doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty bao gồm vốn chi tiêu nước bên cạnh tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục chuyển đổi vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần-Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm cho giấy phép tổ chức triển khai chương trình khuyến mại-Thủ tục Công hội chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục đổi khác cổ đông sáng sủa lập doanh nghiệp cổ phần-Chia bóc thửa đất phải bảo đảm an toàn đủ những điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục đổi khác tên công ty trọng trách hữu hạn-Quyền phân chia thừa kế bên đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy quăng quật hợp đồng công chứng-Quy định về trường vừa lòng mất năng lực hành vi dân sự

Là 1 trong những nhữngCông ty luậtcó đội ngũLuật sưđông hòn đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cửa hàng chúng tôi tư vấn với tham gia cùng với vai trò hình thức sư, người thay mặt đại diện khi khách hàngLy hôntư vấn các vấn đề tương quan tới thủ tục ly hôn-ly hôn đối kháng phương,Tranh chấp quyền nuôi con-Phân phân chia tài sản,Chúng tôi thâm nhập hoà giải và bốn vấn.

Lĩnh vực khu đất đai, công ty chúng tôi có các vận động tư vấn như:sang tên sổ đỏ,tư vấn điều khoản đất đaingoài ra nghành nghề dịch vụ lao động, cửa hàng chúng tôi có các bài viếttư vấn nguyên lý lao độngtrên những phương nhân tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp lớn và đầu tư, cửa hàng chúng tôi có những luật sư xuất sắc tham giaTư vấn đầu tư,tư vấn đầu tư nước bên cạnh tại việt namlà một chuyển động thu hút nguồn ngân sách đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang đến nhiều giá chỉ trịtư vấn qui định đầu tư

Dịch thuậtlà một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn từ nào kia - văn nguồn - và gửi sang một ngôn từ khác,Dịch thuật công chứng.

SỐ CÔNG CHỨNG: ………….... QUYỂN SỐ: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.