Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 2 tiếng anh lớp 6

Đề kiểm soát 15" giờ đồng hồ Anh lớp 6 số 2 gồm đáp án

Đề đánh giá 15 phút ít lần 2 môn giờ Anh lớp 6 gồm đáp án dưới đây phía bên trong bộ đề chất vấn giờ Anh lớp 6 15 phút năm 20trăng tròn bởi vì reactora.net học hỏi và đăng cài. Bài khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm đáp án bao hàm những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 bắt đầu giúp những em ôn tập đều khả năng tiếng Anh cơ bạn dạng kết quả.

Bạn đang xem: Ôn tập kiểm tra 15 phút lần 2 tiếng anh lớp 6

1. Write A,B,C or D which best completes the sentences:1. I...... jubởi with my friend, Kathy Morgan.A. playB. doC. have
2. Write the name of the sounds và put these words into the correct groups:uncles- lights- dishes- fridges- cookers- sinks- rooms- couches- watches-posters/s//iz//z/

3. Write the sentences with the cues given1. What/ you/ do/ now? –I/ play chess2. What/ she/ often do/ evening/? – She/ do/ homework
1 - What are you doing now? - I am playing chess.2 - What does she often bởi vì in the evening? - She does her homework.3 - There is a table and two chairs in my rooms.

Xem thêm:


Trên đây là Đề soát sổ giờ đồng hồ Anh lớp 6 15 phút số 2 có đáp án. Mời độc giả xem thêm nhiều tư liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học giỏi Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được update liên tục bên trên reactora.net.
Bên cạnh câu hỏi hệ trọng với reactora.net qua fanpage facebook reactora.net, mời bạn đọc tsi mê gia nhóm tiếp thu kiến thức giờ Anh lớp 6 tương tự như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.
Đề khám nghiệm 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh lần một năm 2019 - 20trăng tròn
*
Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn giờ Anh lần 3 năm 2019 - 20trăng tròn Đề khám nghiệm 15 phút ít lớp 6 môn tiếng Anh (1) Đề bình chọn 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh (2) Đề kiểm tra 15 phút ít lớp 6 môn tiếng Anh
Học tập Lớp 6 Tiếng Anh lớp 6 Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Tiếng Anh Tiếng anh 6
*
Tiếng Anh phổ biến Tlỗi viện Đề thi Đề đánh giá 15 phút ít Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Đề bình chọn 15 phút ít lớp 6 môn Tiếng Anh
*
Đề đánh giá 15 phút ít lớp 6 môn Tiếng Anh
Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world Đề đánh giá 15 phút ít Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future Đề khám nghiệm 15 phút ít Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Đề đánh giá 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Đề soát sổ 15 phút ít Tiếng Anh lớp 6 Unit 4
*
Đề chất vấn 15 phút ít giờ đồng hồ Anh lớp 6 số 2 năm 20trăng tròn - 2021
*