LỜI BÀI HÁT NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (3.14 MB, 24 trang )


Bạn đang xem: Lời bài hát ngôi nhà của chúng ta

Gi¸o viªn: Lương Th tị ửuTr êng trung học cơ sở Thanh Dương Bµi 7. TiÕt 26Häc h¸t: Ng«i nhµ cña nệm taNh¹c vµ lêi: H×nh Ph íc Liªn Thø 2 ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 I. Học tập hát: Ngôi nhà đất của chúng taNhạc cùng lời: Hình Ph ớc Liên1.Tìm gọi bàia.Tác giả- Nhạc sĩ Hình Ph ớc Liên - sinh vào năm 1954 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa.- Ông biến đổi âm nhạc từ thời điểm năm 1972, vẫn viết những ca khúc có giá trị mang đến thiếu nhi và ng ời lớn. B. Tác phẩm:Bài hát viết sống nhịp nào? Em hãy xác
định giọng của bài hát?24 - bài xích hát đ ợc viết nghỉ ngơi nhịp . Bài hát đ ợc viết làm việc nhịp . - Giọng của bài: giọng La thứ.- Giọng của bài: giọng La thứ. bài hát có cấu tạo mấy đoạn? Em hãy phân tách câu vào đoạn?- bài hát có cấu trúc 3 đoạn:Bài hát có cấu tạo 3 đoạn: a - b - a.a - b - a.- Đoạn a cùng a: từng đoạn bao gồm 2 Đoạn a cùng a: từng đoạn gồm 2

Xem thêm:

câu.câu.- Đoạn b: (2 lời ca), mỗi lời tất cả 6 Đoạn b: (2 lời ca), từng lời tất cả 6 câu.câu.Bài hát thực hiện những kí hiệu nhạc lí nào?-Bài hát có thực hiện dấu nối, bài hát có thực hiện dấu nối, lốt lặng đơn, vết nhắc lại, vệt lặng đơn, dấu nhắc lại, khung núm đổi.khung nắm đổi. B. Tác phẩm:- Nội dung: bài hát gợi lên - Nội dung: bài xích hát gợi lên một bức tranh thiên nhiên một bức tranh vạn vật thiên nhiên đẹp, sinh động. Khu vực hàng đẹp, sinh động. Nơi hàng ngàn triệu ng ời sinh sống trong nghìn triệu ng ời sống trong tình đoàn kết, thân ái, tình
tình đoàn kết, thân ái, tình thương th ơng không có hận thù, yêu thương th ơng không có hận thù, không có chiến tranh.không gồm chiến tranh.Em hãy nêu câu chữ của bài bác hát? Nh ngNh ng Ngôi nhà thông thường của bọn họ là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúngNh ng ta là trái đất blue color hiền hoà. mặt trời lên mang lại ta nắng mai. Và biển cả Nụ c ời t ơi bên trên môi bọn chúng ta. Cùng bài luôn ngân nga sóng reo. Loại sông trắng cánh rừng xanh dệt phải những tranh ảnh đẹp ca cùng nhau hát lên. Tình thân ái nối vòng tay để trái đất ấm trong tình xinh. Hạt s ơng đẹp đẹp trên cánh hoa. Một giọng chim trong xanh thiết tha. Ngọn lửa th ơng. Khía cạnh trời trên cao luôn luôn sáng trong. Và biển luôn luôn ngân nga hát ca. Tình thân nóng hòn sỏi bé đều nh mong mỏi hát chung một lời. Căn nhà ái của chúng ta là hoa quý góp đến v ờn đời. Ngôi nhà tầm thường của bọn họ là trái đất màu xanh lá cây bao la. Ngôi nhà chung của họ là trái đất màu xanh da trời bao la. Vừa phải. 2. Häc h¸t2
Em hãy lấy ví dụ một vài bài bác hát viết về đề bài hoà bình với tình hữu nghị cụ giới?5. Bài xích hát bọn chúng em cần hoà bình ( Hoàng Long - Hoàng lạm )1. Bài hát tiếng chuông và ngọn cờ ( Phạm Tuyên )2. Bài hát Năm 2000 của chúng em ( Hình Ph ớc Liên )3. Bài xích hát giờ đồng hồ hát bằng hữu mình (Lê Hoàng Minh )4. Bài xích hát thiếu hụt nhi vắt giới tiệc tùng ( L u Hữu Ph ớc )3 sinh sống quê h ơng em ng ời dân đã bao hàm việc làm cái gi ch a đảm bảo an toàn môi tr ờng. Em phải làm những gì để môi tr ờng luôn luôn xanh- sạch- đẹp?4 1. Học thuộc bài bác hát .Ngôi nhà đất của chúng ta. đồng đội hiện bài xích ở các vẻ ngoài hát lĩnh x ớng, hát bạn hữu và hát đối đáp.2. Làm bài bác tập 1 & 2 SGK trang 54.3. Xem tr ớc nội dung bài bác 7- máu 27.III. Bài bác tập về nhà.