Lượng Khách Du Lịch Đến Việt Nam Năm 2018

Khách thế giới đến việt nam tháng 2 và 2 mon năm 2019

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam hồi tháng 2/2019 mong đạt 1.588.161 lượt, tăng 5,8% so với tháng 01/2019 với tăng 10,9% so với tháng 02/2018. Tính bình thường 2 tháng đầu xuân năm mới 2019 mong đạt 3.089.927 lượt khách, tăng 8,0% so với cùng thời điểm năm 2018.

Bạn đang xem: Lượng khách du lịch đến việt nam năm 2018


Khách nước ngoài đến việt nam tháng 1 năm 2019

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm tháng 01/2019 ước đạt 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 với tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 12 cùng cả năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam hồi tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 cùng tăng 7,7% đối với tháng 12/2017. Tính phổ biến cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% đối với năm 2017.


Khách thế giới đến việt nam tháng 11 với 11 mon năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm tháng 11/2018 cầu đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 11 tháng năm 2018 ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng thời điểm năm 2017.

Xem thêm: Trung Quốc Tập Trung Quân Gần Biên Giới Việt Nam, Trung Quốc Tập Trận Gần Biên Giới Việt Nam


Khách nước ngoài đến việt nam tháng 10 và 10 mon năm 2018

Lượng khách thế giới đến việt nam trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính phổ biến 10 mon năm 2018 cầu đạt 12.821.647 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2017.


Khách thế giới đến việt nam tháng 9 và 9 tháng năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam vào thời điểm tháng 9/2018 ước đạt 1.212.597 lượt, giảm 8,4% so với tháng trước và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 9 mon năm 2018 ước đạt 11.616.490 lượt khách, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến nước ta tháng 8 và 8 mon năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong tháng 8/2018 mong đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với tháng 7/2018 cùng tăng 7,7% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính tầm thường 8 tháng năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách quốc tế đến nước ta tháng 7 và 7 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam hồi tháng 7/2018 mong đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% đối với tháng 06/2018 cùng tăng 14,7% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính phổ biến 7 mon năm 2018 mong đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 6 cùng 6 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm tháng 6/2018 cầu đạt 1.183.102 lượt, tăng 1,9% so với tháng 5/2018 và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính bình thường 6 tháng đầu năm mới 2018 cầu đạt 7.891.530 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài đến việt nam tháng 5 với 5 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào tháng 5/2018 ước đạt 1.161.114 lượt, sút 13,5% đối với tháng 04/2018 và tăng 19,4% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính phổ biến 5 tháng năm 2018 ước đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài đến vn tháng 4 và 4 tháng năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam vào thời điểm tháng 4/2018 ước đạt 1.341.913 lượt, bớt 0,1% so với tháng 03/2018 cùng tăng 25,2% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính thông thường 4 mon năm 2018 ước chừng 5.547.314 lượt khách, tăng 29,5% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài đến việt nam tháng 3 với 3 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 3/2018 cầu đạt 1.343.314 lượt, bớt 6,2% đối với tháng 02/2018 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 3 tháng năm 2018 ước đạt 4.205.401 lượt khách, tăng 30,9% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách thế giới đến nước ta tháng 2 và 2 tháng năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước chừng 1.431.845 lượt, tăng 0,1% so với tháng 01/2018 và tăng 19,4% đối với tháng 02/2017. Tính tầm thường 2 tháng đầu năm mới 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài đến vn tháng 1 năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm tháng 01/2018 ước chừng 1.430.242 lượt, tăng 12,1% so với tháng 12/2017 với tăng 42,0% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến vn tháng 12 và cả năm 2017

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong thời điểm tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% đối với tháng 11/2017 và tăng 42,2 đối với tháng 12/2016. Tính bình thường cả năm 2017 đạt 12.922.151 lượt khách, tăng 29,1% đối với năm 2016.


Khách thế giới đến vn tháng 11 và 11 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 11/2017 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính bình thường 11 tháng năm 2017 cầu đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 10 cùng 10 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm tháng 10/2017 đạt 1.024.899 lượt, tăng 5% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng thời điểm năm 2016. Tính bình thường 10 mon năm 2017 ước chừng 10.473.230 lượt khách, tăng 28,1% so với cùng thời điểm 2016.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 9 với 9 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2017 ước chừng 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng thời điểm năm 2016. Tính thông thường 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng thời điểm năm 2016.


Khách quốc tế đến vn tháng 8 cùng 8 mon năm 2017

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong thời điểm tháng 8/2017 ước đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% đối với tháng 7/2017 và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính phổ biến 8 tháng năm 2017 ước đạt 8.472.379 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2017 ước chừng 1.036.880 lượt, tăng 9,2% so với tháng 06/2017 với tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính phổ biến 7 tháng năm 2017 ước chừng 7.243.216 lượt khách, tăng 28,8% so với cùng thời điểm năm 2016.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*