MẪU BÌA BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

tải về

Mẫu bìa bài tham dự cuộc thi phòng kháng tham nhũng 2021

*

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên người dự thi:…………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu bìa bài dự thi tìm hiểu pháp luật

Số căn cước công dân (hoặc số CMT):………………………………….

Địa chỉ:………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………….

BÀI DỰ THI

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên người dự thi:…………………………..

Xem thêm:

Ngày tháng năm sinh:…………………………..

Số căn cước công dân (hoặc số CMT):…………………………..

Địa chỉ:…………………………..

Đơn vị công tác:…………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………..

I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

(Ghi phương án vấn đáp của từng câu hỏi vào ô lời giải tương ứng)

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

Câu 10

Câu 19

Câu 2

Câu 11

Câu 20

Câu 3

Câu 12

Câu 21

Câu 4

Câu 13

Câu 22

Câu 5

Câu 14

Câu 23

Câu 6

Câu 15

Câu 24

Câu 7

Câu 16

Câu 25

Câu 8

Câu 17

Câu 9

Câu 18

II. PHẦN TỰ LUẬN

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những giai đoạn cải cách và phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở vn từ năm 1945 mang đến nay?

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi không giống trên thể loại Tài liệu của reactora.net.