MỘT NGƯỜI GỬI TIẾT KIỆM VỚI LÃI SUẤT 8 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một fan gửi tiết kiệm chi phí với lãi vay 8,4% năm cùng lãi thường niên được nhtràn vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng tín đồ đó thu được gấp rất nhiều lần số tiền ban đầu (mang giá trị quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


*

Giả sử: số chi phí ban đầu lấy gửi là a (đồng)

Từ tận hưởng bài bác ra thì số tiền chiếm được là 2a (đồng)

Vì 1 năm lãi vay là 8,4%, nhưng mà 1 năm gồm 12 tháng nên số lãi một mon là:


Một người gửi tiết kiệm ngân sách cùng với lãi suất vay 8,4% năm cùng lãi thường niên đuọc nhtràn lên vốn, hỏi sau từng nào tháng bạn đó nhận được gấp rất nhiều lần số chi phí ban đầu (đem quý hiếm quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


Một tín đồ gửi tiết kiệm vào trong 1 ngân hàng cùng với lãi suất vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu như không rút ít chi phí thoát ra khỏi ngân hàng thì cứ đọng sau mỗi năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhtràn vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu từng nào năm tín đồ kia nhận được (cả số tiền gửi ban sơ với lãi) gấp hai số tiền gửi thuở đầu, trả định trong tầm thời gian này lãi suất vay ko biến hóa cùng tín đồ đó ko rút ít chi phí ra?

A. 1một năm.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4

B. 9 năm.

C. 10 năm.

Xem thêm:

D. 12 năm.


Một tín đồ gửi tiết kiệm vào một bank cùng với lãi suất vay 7,5% 1 năm. Biết rằng còn nếu như không rút ít tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ được nhtràn lên vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo sau. Hỏi sau tối thiểu từng nào năm người kia thu được (cả số chi phí gửi ban sơ cùng lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gửi ban đầu, đưa định trong tầm thời gian này lãi suất vay không chuyển đổi với ngườiđó không rút chi phí ra?

A. 11 năm

B. 9 năm

C. 12 năm

D. 10 năm


Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ đọng sau tưng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhtràn lên vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó chiếm được (cả số tiền gửi thuở đầu với lãi) gấp đôi số tiền gửi thuở đầu, giả định trong tầm thời gian này lãi suất không chuyển đổi cùng tín đồ kia không rút chi phí ra?

Bốn cách thực hiện vấn đáp là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm.

Ai ước ao vào team mik lưu giữ kb nha !


Lớp 12 Toán
2
0

Một tín đồ gửi chi phí tiết kiệm ngân sách và chi phí vào một bank cùng với lãi vay 6,1%năm. Biết rằng nếu không rút ít chi phí thoát khỏi ngân hàng thì sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào gốc với tính lãi mang lại năm tiếp theo sau. Hỏi sau ít nhất từng nào năm fan kia thu được số tiền lãi ít nhất thông qua số chi phí gửi thuở đầu, đưa định vào thời hạn này lãi suất không chuyển đổi và fan đó không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C.10 năm

D. 13 năm


Lớp 12 Toán
1
0

Một fan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào một ngân hàng cùng với lãi vay 6,6% năm số chi phí là A. Biết rằng nếu như không rút tiền thoát ra khỏi ngân hàng thì cđọng sau hàng năm số chi phí lãi sẽ được nhập lệ vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tín đồ kia chiếm được (cả nơi bắt đầu và lãi) số chi phí là B thỏa mãn nhu cầu B > 2 A cùng B - 2 A bé dại độc nhất vô nhị, giả định trong khoảng thời hạn này lãi vay không chuyển đổi với bạn đó không rút ít tiền ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C. 10 năm

D. 13 năm


Lớp 12 Toán thù
1
0

*

*

*

*


Lớp 12 Toán
1
0

Một bạn gửi vào bank 100 triệu đ cùng với lãi suất vay ban sơ 4% 1 năm cùng lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ đọng sau tưng năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi số thời gian đầu tiên (kể từ khi bước đầu gửi tiền) để toàn bô chi phí bạn đó nhận thấy to hơn 125 triệu đồng? (có tác dụng tròn đến đơn vị nghìn đồng)

A.4 năm

B.5 năm

C.3 năm

D.6 năm


Lớp 12 Tân oán
1
0

Một bạn gửi tiết kiệm chi phí bank với lãi vay 0,6%/tháng Theo phong cách sau: từng tháng (vào đầu tháng) bạn kia gửi vào bank 5 triệu đ cùng ngân hàng tính lãi suất vay (lãi suất vay ko đổi) dựa vào số chi phí tiết kiệm chi phí thực tiễn có trong bank. Hỏi sau 10 năm, số tài chính bạn đó đạt được gần nhất với số chi phí như thế nào dưới đây (cả cội cùng lãi, đơn vị triệu đồng)?

A.880,29

B.880,16

C.880

D.880,26


Lớp 12 Toán thù
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN