Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng

Tinc hoàn và phòng trứng, không tính tính năng tạo nên tinh trùng cùng trứng, còn tiến hành chức năng của các tuyến nội tiết.

Các tế bào kẽ trong tinch hoàn huyết hoocmôn sinc dục phái nam (testôsterôn): những tế bào buồng trứng huyết hoocmôn sinh dục nàng (ơstrôgen).

Loigiaitốt.com


Bạn đang xem: Trình bày chức năng của tinh hoàn và buồng trứng

*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

*
*

Vấn đề em gặp mặt đề nghị là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể góp Loigiaixuất xắc.com


Cảm ơn bạn vẫn thực hiện reactora.net. Đội ngũ giáo viên buộc phải nâng cấp điều gì để các bạn mang lại bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại biết tin nhằm ad hoàn toàn có thể contact với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
Đăng cam kết nhằm dấn giải thuật hay cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi các thông tin cho bạn để cảm nhận những lời giải xuất xắc cũng như tư liệu miễn phí tổn.