Từ Điển Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ ĐiểN TiếNg ViệT

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt phầm mềm Phần mượt từ điển bên trên Windows để tra tự điển thuận tiện lúc gọi vnạp năng lượng bạn dạng bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học tập rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc điểm từ bỏ điển, tất cả tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài ngulặng thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoại trừ phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu xung quanh phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển diễn tả
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : vật dụng trường đoản cú tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu không tính
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển mối cung cấp ban bố
information resource dictionary schema : sơ vật từ bỏ điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống trường đoản cú điển tài ngulặng lên tiếng
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ bỏ điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển địa điểm
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm mối cung cấp báo cáo

Xem thêm:

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish