VIẾT CHƯƠNG TRÌNH NHẬP VÀO 1 DÃY SỐ NGUYÊN

Câu vấn đáp được xác thực cất ban bố đúng mực với an toàn, được chứng thực hoặc vấn đáp vì những Chuyên Viên, thầy giáo bậc nhất của Cửa Hàng chúng tôi.quý khách vẫn xem: Viết lịch trình nhập vào 1 hàng số nguyên


*

Bài $1$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=1;

Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgnhao so phan tu trong day"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

Begin

Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgA"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 lớn n do

If A gian lận 5 =0 then

S:=S* A ;

Writeln("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgTong cac phan tu phân chia het cho 5 trong có la"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg,S);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên

Bài $2$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=0;

Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgnhao so phan tu vào day"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); readln(n);

For i:=1 lớn n do

Begin

Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgA"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 to n do

If A =0 then

S:=S+ sqr(A) ;

Writeln("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgTong binh phuong cac phan tu duong vào có la"https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg,S);

Readln

End.

Xem thêm: Tỏi Ngâm Dấm Bị Xanh Có Ăn Được Không Bị Xanh, Không Nổi Váng

Hãy góp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này gắng nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiếtAnnihilatorsTrả lời1572

Điểm

17639

Cám ơn

891


*

Thành viên Biệt đội Hăng Hái

Bài 1:

Bài 2:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgNhap n: "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 to lớn n do Begin Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgA = "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); Readln(A); If A End; Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgS = "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Bài 3:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgNhap n: "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 khổng lồ n vì chưng Begin Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgA = "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg); Readln(A); If A>0 then s:=s+sqr(A); End; Write("https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpgS = "https://reactora.net/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_9455_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Hãy góp gần như bạn biết câu vấn đáp này cụ nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết

Sub ĐK kênh giúp Ad nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬPhường SGK TIN 8 - TẠI ĐÂY

Quý khách hàng ao ước hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện

Đáp án tham khảo cuộc thi Đại sứ đọng vnạp năng lượng hoá gọi 2021

Quý Khách hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý bởi vì báo cáo vi phạm?