Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Xuất nhập khẩu việt nam từ 1986 đến nay

Thống kê thương chính Giới thiệu phương pháp thống kê ra mắt thông tin Số liệu thống kê so sánh Hướng dẫn
Giới thiệu chung | tác dụng - nhiệm vụ | thành phầm thống kê | contact | Thống kê thương chính (Phiên phiên bản cũ)

Năm

Tổng xuất nhập vào (Triệu USD)

Xuất khẩu (Triệu USD)

Nhập khẩu (Triệu USD)

1986

2.944

789

2.155

1987

3.309

854

2.455

1988

3.795

1.038

2.757

1989

4.512

1.946

2.566

1990

5.156

2.404

2.752

1991

4.425

2.087

2.338

1992

5.122

2.581

2.541

1993

6.909

2.985

3.924

1994

9.880

4.054

5.826

1995

13.604

5.449

8.155


*
 Về trang trước 
*
 Bản in 
*
 Về đầu trang
*

Xem thêm:

Diễn biến đổi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và cán cân thương mại theo tháng từ thời điểm tháng 03/2017 mang lại tháng 03/2018
*

*

*

Diễn thay đổi kim ngạch sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại dịch vụ Việt Nam- Nga quy trình năm 2010-2015 với 8 mon từ đầu năm 2016