*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.reactora.net/wp-content/uploads/2017/05/bulan-pohon-malam-.jpg?fit=300%2C200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.reactora.net/wp-content/uploads/2017/05/bulan-pohon-malam-.jpg?fit=600%2C400&ssl=1" data-full- title="Misteri Yakjuj dan Makjuj 1">

SALAH satu gejala kiamat dengan jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad experienced adalah Yakjuj dan Makjuj.

Anda sedang menonton: Yakjuj dan makjuj dalam islam

Firman Allah, “Hingga apabila dibukakan (tembok) ya ’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji apa benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang- orang apa kafir. (Mereka berkata): ‘Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kalian adalah batin kelalaian sekitar ini, bahkan kami adalah orang- orang apa zhalim.” (Al-Anbiya ’: 96-97).

Keluarnya Yakjuj dan Makjuj adalah kejahatan yang dekat apa telah diperingatkan melalui Rasulullah saw. Dari Zaenab binti Jahsy bahwa Nabi datang kepadanya mencapai tergopoh-gopoh. Beliau bersabda, “La ilaha illallah, celaka orang-orang Arab dari vice yang telah dekat, pada days ini benteng Ya’juj Ma’juj dibuka seperti ini. ” Rasulullah melingkarkan medang jarinya menjangkau jari telunjuknya. (Muttafaq alaihi, Mukhtashar shahih al- Bukhari no. 1341, Mukhtashar shahih Muslim no. 1987).


Disebutkan dalam Quran

Nama Yakjuj dan Makjuj di dalam Al-Quran personally disebut sebanyak dua kali, yaitu di dalam Surah al-Kahfi ayat 94 dan surah al-Anbiya ayat 96. Di dalam surah al-Kahfi digambarkan bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah orang-orang yang membuat berbahaya di maju bumi. Di batin surah al-Anbiya, disebutkan bahawa Yakjuj dan Makjuj itu become segera down dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai sign telah dekatnya kedatangan janji Allah swt.


Al-Quran noel menerangkan siapa acibe Yakjuj dan Makjuj, dari negara dan keturunan mana mereka itu. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat menyakiti di bumi; jika tembok penghalang dibuka, mereka akan turun mengalir kemudian mengalirnya wait bah, dan apabila tembok penghalang kokoh, mereka noel akan dimasukkan dan noël dapat membuat kerusakan. Oleh karena itu timbullah pemfitnahan tafsiran, antara lain:

(1) Ahmad Mustafa al-Maragi di dalam kitab penafsiran menyatakan bahawa Yakjuj adalah negara Tartar, dan Makjuj adalah negara Mongol. Mereka berasal daripada satu bapak yang bernama Turk, secara spasial tinggal mereka di bagian phia băc Asia. Daerah mereka memanjang dari tibet dan China sampai usai Laut Baku Utara, di barat sampai Turkestan.

Dalam pelbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat berbahaya di maju bumi dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Middle mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, down dari bukit-bukit di Asia pusat dan pergi nanti Eropa, kemudian bangsa Semith, Simeria, dan Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri China dan Asia Barat. Mencapai munculnya Temujin apa dikenal dengan nama Genghis khan (di di dalam bahasa Mongol bermaksud “Raja Alam” pada start abad ke-7 H / 12 M, bersama tentaranya yang perkasa dilepas jauh setelah Asia Tengah. Ia menundukkan China Utara kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, lalu menundukkan Sultan Qutbuddin bin Armilan, penyimpangan seorang king Seljuk apa menganut aliran Khawarij. Genghis Khan does kekejaman apa belum pernah berlaku terdepan di negeri tersebut.

Lihat lainnya: Download Lagu The Black Eyed Peas Pump It Edited Version Mp3 Dan Mp4 2019

(2) Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali), sebagai dikutip Ibnu Kasir suku bahawa Rasulullah s.a.w. Bersabda apa bermaksud: “Nuh memiliki tiga setiap orang anak, yaitu Sam, nenek moyang orang Arab; Ham, nenek moyang setiap orang Sudan; dan Yafis, nenek moyang orang Turk.” Menurut sebahagian ulama, Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Yafis, putra Nuh ini. Demikian juga pendapat Nasafi, seorang ahli fekah, usul fekah dan tafsir apa bermazhab Hanafi apa menyatakan bahawa Yakjuj berasal dari suku Turk, dan Makjuj berasal dari suku Jail serta Dailam keturunan Yafis yang membuat menyakiti di pembayaran di muka bumi. Mereka tidak sekarat dan masing-masing memiliki seribu keturunan yang dilengkapi mencapai senjata.

(3) Hamka also memberi tafsiran bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah segala gerakan apa telah dan become merusak dunia ini. Oleh untuk itu, baik diri, keluarga, maupun country serta negara wajib pengaturan tirai besi such benteng agar Yakjuj dan Makjuj noël dapat masuk. Mungkin Yakjuj dan Makjuj dapat ditafsirkan such pikiran jahat, bermaksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan apa dianuti sebagian manusia. Manusia yang menganut paham kelicikan dan mempergunakan manusia sesamanya seperti alat buat merusak bumi ini. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus tumbuh dengan teguh di atas setiap diri, keluarga, dan bangsa serta bangsa karena membentengi Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj laksana air, senantiasa mencari tempat untuk masuk walaupun just sebesar rongga jarum. Wallahu alam bi shawwab. <>